Istorija ALZIDA, UAB

Vartotojų įvertinimas:
4 iš 5; vertino: 1
2018-05-07 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeisti duomenys: teisinio statuso; vadovo; valdybos; likvidatoriaus; valdybos pirmininko; valdybos narių skaičiaus; keitėsi vadovas. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl teisinio statuso "likviduojamas" įregistravimo (2018-04-30); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl bendrovės likvidavimo (2018-04-30); Pranešimas (2018-04-30). Likviduojamas
2018-04-04 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Teismo nutartis / Vilniaus apygardos teismo nutartis Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-02-20 sprendimą palikti nepakeistą (2018-03-30); Teismo sprendimas / Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-04-20 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (2018-03-30). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-08-09 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2017-08-09). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-06-29 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Įgaliojimas (2017-06-19). --- Teisinis statusas neįregistruotas
2017-06-12 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Teisinis statusas neįregistruotas
2017-06-09 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeisti duomenys: vadovo; valdybos; valdybos pirmininko; kontaktiniai; keitėsi vadovas. Dokumentai: Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl valdybos narių išrinkimo (2017-06-06); Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl vadovo, valdybos narių ir valdybos pirmininko duomenų įregistravimo (2017-05-19); Valdybos posėdžio protokolas / Dėl vadovo išrinkimo (2017-05-19); Valdybos posėdžio protokolas / Dėl valdybos pirmininko išrinkimo (2017-05-19). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-05-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeisti duomenys: teisių ribos. Dokumentai: Teismo nutartis / Vilniaus apygardos teismo nutartis panaikinti Vilniaus m. apyl. teismo 2016-08-18 nutarties dalį, kurioje taikytos laik. aps. priemonės-nustatytas laik. paprastasis administravimas suteikiant administratoriui visas vadovo teises ir pareigas (2017-05-29). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-11-28 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Teismo nutartis / Vilniaus apyg.teismo nutartis c.b. Nr. e2S-2276-560/2016 dalyje dėl uždraudimo vykdyti 2016-06-07 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą 3-iuoju darbotvarkės klausimu "Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas" nutraukti (2016-11-24). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-08-26 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-08-25 Pakeisti duomenys: teisių ribos. Dokumentai: Teismo nutartis / Teismo nutartis taikyti laikin. apsaugos priemones-iki teismo sprend. įsiteisėjimo nustatyti laikiną papr. turto administravimą paskiriant UAB "Valeksa" administratoriumi, jam suteikti visas įstatuose ir ABĮ numatytas vadovo teises ir pareigas (2016-08-23). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-08-11 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-08-10 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Teismo nutartis / Vilniaus m. apyl. teismo nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones: uždrausti UAB "Alzida", A. Sadauskui ir kt. vykdyti 2016-06-07 akcinink. susirinkimo sprendimą 3 darbotvarkės klausimu "Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas" (2016-08-09). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-08-02 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-08-01 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Teismo nutartis / Vilniaus m. apylinkės teismo nutartis panaikinti Vilniaus m. apyl. teismo 2016-07-01 nutartį ir jos pagrindu taikytas laikinąsias apsaugos priemones: draudimą registruoti 2016-06-07 akc. susirinkimo protokolą ir susijusius duomenų pakeitimus ir t.t. (2016-07-29). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-07-05 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-07-04 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Teismo nutartis / Vilniaus m.apyl.teismo nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones-uždrausti registruoti ir įpareigoti Registrą neregistruoti 2016-06-07 akcininkų susirinkimo protokolą ir susijusius duomenų pakeitimus; uždrausti vykdyti susirinkimo sprendimus (2016-07-04). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-06-11 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-06-10 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2016-05-28 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-05-27 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2016-05-27). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-04-27 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-04-26 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Teismo nutartis / Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones sustabdyti bendrovės likvidavimo procesą ir visus su juo susijusius veiksmus iki bus priimtas teismo sprendimas šioje byloje (2016-04-26); Įgaliojimas (2016-03-29). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-08-28 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-08-27 Pakeisti duomenys: vadovo; valdybos pirmininko; įstatinio kapitalo; keitėsi vadovas. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl vadovo ir valdybos pirmininko duomenų įregistravimo (2015-08-25); Valdybos posėdžio protokolas / Dėl vadovo ir valdybos pirmininko išrinkimo (2015-08-25). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-07-08 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-07-07 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2015-05-12 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-05-11 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Teisinis statusas neįregistruotas
2014-05-06 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-05-05 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2014-05-05). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-05-10 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-05-09 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2013-05-09). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-05-10 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2012-05-09). **********
2012-04-17 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 221 Pakeisti duomenys: valdybos; valdybos pirmininko. **********