Istorija Antanavo Bendruomenė

Vartotojų įvertinimas:
4 iš 5; vertino: 1
2019-06-03 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Antanavo bendruomenė
Kazlų Rūdos sav. Antanavo k. Bagotosios g. 4-4 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2019-06-03). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-05-23 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Antanavo bendruomenė
Kazlų Rūdos sav. Antanavo k. Bagotosios g. 4-4 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2018-05-23). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-04-11 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Antanavo bendruomenė
Kazlų Rūdos sav. Antanavo k. Bagotosios g. 4-4 Pakeisti duomenys: vadovo; valdybos; valdybos pirmininko; keitėsi vadovas. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2018-04-11); Valdybos posėdžio protokolo išrašas / Išrašas iš valdybos protokolo (2018-04-11); Visuotinio narių susirinkimo protokolo išrašas / Visuotinio narių susirinkimo protokolo išrašas (2018-04-11). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-09-18 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Antanavo bendruomenė
Kazlų Rūdos sav. Antanavo k. Bagotosios g. 4-4 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2017-09-18). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-05-03 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Antanavo bendruomenė
Kazlų Rūdos sav. Antanavo k. Bagotosios g. 4-4 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-05-02 Pakeisti duomenys: kolegialaus valdymo organo narių skaičiaus; valdybos narių skaičiaus. Teisinis statusas neįregistruotas
2012-08-21 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Antanavo bendruomenė
Kazlų Rūdos sav. Antanavo k. Bagotosios g. 4-4 Pakeisti duomenys: vadovo; valdybos; valdybos pirmininko. Dokumentai: Įstatai. Teisinis statusas neįregistruotas