Istorija DFDS Lisco, AB

Vartotojų įvertinimas:
4 iš 5; vertino: 1
2020-07-01 straipsnio pakeitimo įstatymas. Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėda, Šaulių g. 19 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.79 straipsnio pakeitimo įstatymas. Teisinis statusas neįregistruotas
2020-05-22 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėda, Šaulių g. 19 Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2019 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2020-05-22); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2019 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2020-05-22); Įgaliojimas (2020-05-21); Įgaliojimas (2020-05-21); Įgaliojimas (2020-05-21). Teisinis statusas neįregistruotas
2020-04-18 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėda, Šaulių g. 19 Susijęs pranešimas: pranešimo Nr.4699737 (paskelbtas 2020-03-27), keitimo pobūdis – Keičiamas. AB DFDS Seaways akcininkų dėmesiui! AB DFDS Seaways, juridinio asmens kodas 110865181, buveinės adresas: Šaulių g.19, LT-92233 Klaipėda. Atsižvelgiant į 2020 m. kovo 14 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr. 207, kuriuo buvo paskelbtas karantinas Lietuvos Respublikoje bei po to sekusį vėlesnį karantino pratęsimą iki 2020 m. balandžio 13 d., bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. kovo mėn. 31 d. 16 val. turėjęs įvykti eilinis visuotinis AB DFDS Seaways akcininkų susirinkimas buvo perkeltas į 2020 m. balandžio mėn. 23 d. 16:00 val. nauju adresu: Šaulių g. 19, Klaipėda, AB DFDS Seaways administracinėse patalpose, 4 a. posėdžių salėje. Susirinkimo darbotvarkė išliko nepakitusi: Teisinis statusas neįregistruotas
2020-03-29 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėda, Šaulių g. 19 Susijęs pranešimas: pranešimo Nr.4673689 (paskelbtas 2020-02-25), keitimo pobūdis – Keičiamas. AB DFDS Seaways akcininkų dėmesiui! AB DFDS Seaways, juridinio asmens kodas 110865181, buveinės adresas: Šaulių g.19, LT-92233 Klaipėda. Atsižvelgiant į 2020 m. kovo 14 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr. 207, kuriuo buvo paskelbtas karantinas Lietuvos Respublikoje bei po to sekusį vėlesnį karantino pratęsimą iki 2020 m. balandžio 13 d., bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. kovo mėn. 31 d. 16 val. turėjęs įvykti eilinis visuotinis AB DFDS Seaways akcininkų susirinkimas perkeliamas į 2020 m. balandžio mėn. 23 d. 16:00 val. bei vyks adresu: Šaulių g. 19, Klaipėda, AB DFDS Seaways administracinėse patalpose, 4 a. posėdžių salėje. Susirinkimo darbotvarkė išlieka nepakitusi: Teisinis statusas neįregistruotas
2020-02-27 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėda, Šaulių g. 19 AB DFDS Seaways akcininkų dėmesiui! AB DFDS Seaways, juridinio asmens kodas 110865181, buveinės adresas: Šaulių g.19, LT-92233 Klaipėda. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. kovo mėn. 31 d. 16 val. Radisson Blu Hotel Klaipėda, adresu: Šaulių g. 28, Klaipėda, Konferencijų salėje šaukiamas eilinis visuotinis AB DFDS Seaways akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: 1.Bendrovės metinio pranešimo už 2019 m. tvirtinimas 2.Audito įmonės 2019 m. paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis ir tvarka nebus sudaryta. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2020 m. kovo mėn. 24 d. Akcininkų teisių apskaitos diena - 2020 m. balandžio mėn. 15 d. Akcininkai registruojami 2020 m. kovo mėn. 31 d. nuo 15:00 val. iki 15:45 val. Akcininkams reikia turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Su sprendimų dėl kiekvieno susirinkimo darbotvarkės klausimo projektais, taip pat su kitais dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje adresu: Šaulių 19, 92233 Klaipėda, 407 kab. nuo 2020 m. kovo mėn. 20 d. 15 val. Papildoma informacija dėl akcininkų susirinkimo teikiama šiais telefonais: (8-46) 395-008, M.Jonkus. Vykdantysis direktorius Jonas Nazarovas. Teisinis statusas neįregistruotas
2019-06-10 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2019-06-10); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2018 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2019-06-10). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-05-10 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeisti duomenys: valdybos; valdybos pirmininko. Dokumentai: Valdybos posėdžio protokolas / Dėl valdybos pirmininko rinkimų (2019-05-09); Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdymo organų narių duomenų pakeitimų įregistravimo (2019-05-07); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl valdybos narių rinkimų (2019-05-07); Įgaliojimas (2019-05-07); Užsienio asmens pasas (2019-05-07); Užsienio asmens pasas (2019-05-07). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-03-02 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 AB DFDS Seaways akcininkų dėmesiui! AB DFDS Seaways, juridinio asmens kodas 110865181, buveinės adresas: Šaulių g.19, LT-92233 Klaipėda. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio mėn. 3 d. 16 val. Klaipėdos koncertų salėje, 2 a. adresu: Šaulių g. 36, Klaipėda 92231, šaukiamas eilinis visuotinis AB DFDS Seaways akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: 1.Bendrovės metinio pranešimo už 2018 m. tvirtinimas 2.Audito įmonės 2018 m. paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 7.Valdybos narių rinkimai Teisinis statusas neįregistruotas
2018-06-17 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2018-06-17); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2017 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2018-06-17). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-03-18 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 AB DFDS Seaways akcininkų dėmesiui! AB DFDS Seaways, juridinio asmens kodas 110865181, buveinės adresas: Šaulių g.19, LT-92233 Klaipėda. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio mėn. 18 d. 16 val. Radisson Blu Hotel Klaipėda, adresu: Šaulių g. 28, Klaipėda, Konferencijų salėje šaukiamas eilinis visuotinis AB DFDS Seaways akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: Teisinis statusas neįregistruotas
2017-06-02 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos nario pakeitimo įregistravimo (2017-06-01); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl valdybos nario pakeitimo (2017-06-01); Įgaliojimas (2017-06-01); Užsienio asmens pasas (2017-06-01). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-05-12 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2017-05-12); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2016 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2017-05-12). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-03-23 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 AB DFDS Seaways akcininkų dėmesiui! AB DFDS Seaways, juridinio asmens kodas 110865181, buveinės adresas: Šaulių g. 19, LT-92233 Klaipėda. Teisinis statusas neįregistruotas
2016-04-16 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-04-15 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2016-04-15); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2015 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2016-04-15). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-03-11 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 AB DFDS Seaways akcininkų dėmesiui! AB DFDS Seaways, juridinio asmens kodas 110865181, buveinės adresas: Šaulių g.19, LT-92233 Klaipėda. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. balandžio mėn. 13 d. 16 val. Radisson Blu Hotel Klaipėda, adresu: Šaulių g. 28, Klaipėda, Konferencijų salėje šaukiamas eilinis visuotinis AB DFDS Seaways akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: Teisinis statusas neįregistruotas
2016-01-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-01-29 Pakeisti duomenys: Įmonės pirkimo- pardavimo sutarties. Dokumentai: Pranešimas apie įmonės pirkimo-pardavimo sutarties įregistravimą (2016-01-28). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-01-07 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-01-06 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-01-05). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-12-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Teisinis statusas neįregistruotas
2015-07-24 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-07-23 Pakeisti duomenys: valdybos pirmininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos pirmininko įregistravimo (2015-07-14); Valdybos posėdžio protokolas / Dėl valdybos pirmininko rinkimo (2015-07-14); Įgaliojimas (2015-07-14). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-05-13 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-05-12 Pakeisti duomenys: valdybos; akcijos vertės; valdybos narių skaičiaus; įstatinio kapitalo; įstatinio kapitalo dydžio. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos pakeitimo, įstatinio kapitalo išraiškos eurais pakeitimo, įstatinio kapitalo padidinimo ir naujos redakcijos įstatų įregistravimo (2015-05-07); Įstatai (2015-05-07); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl valdybos pakeitimo, įstatinio kapitalo išraiškos eurais pakeitimo, įstatinio kapitalo padidinimo ir naujos redakcijos įstatų patvirtinimo (2015-05-07); Užsienio asmens pasas (2015-05-07); Užsienio asmens pasas (2015-05-07); Užsienio asmens pasas (2015-05-07); Užsienio asmens pasas (2015-05-07). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-04-29 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-04-28 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2015-04-28); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2014 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2015-04-28). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-05-28 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-05-27 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2014-05-27); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2013 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2014-05-27). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-01-16 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-01-15 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2014-01-14); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2014-01-14); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2014-01-14); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2014-01-14); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2014-01-14). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-04-16 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-04-15 Teisinis statusas neįregistruotas
2012-08-31 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Teisinis statusas neįregistruotas
2012-05-03 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 Atskirosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 Konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2012-05-02); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2011 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2012-05-02). **********