Istorija DFDS Lisco, AB

Vartotojų įvertinimas:
4 iš 5; vertino: 1
2019-06-10 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2019-06-10); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2018 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2019-06-10). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-05-10 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeisti duomenys: valdybos; valdybos pirmininko. Dokumentai: Valdybos posėdžio protokolas / Dėl valdybos pirmininko rinkimų (2019-05-09); Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdymo organų narių duomenų pakeitimų įregistravimo (2019-05-07); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl valdybos narių rinkimų (2019-05-07); Įgaliojimas (2019-05-07); Užsienio asmens pasas (2019-05-07); Užsienio asmens pasas (2019-05-07). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-03-02 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 AB DFDS Seaways akcininkų dėmesiui! AB DFDS Seaways, juridinio asmens kodas 110865181, buveinės adresas: Šaulių g.19, LT-92233 Klaipėda. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio mėn. 3 d. 16 val. Klaipėdos koncertų salėje, 2 a. adresu: Šaulių g. 36, Klaipėda 92231, šaukiamas eilinis visuotinis AB DFDS Seaways akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: 1.Bendrovės metinio pranešimo už 2018 m. tvirtinimas 2.Audito įmonės 2018 m. paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 7.Valdybos narių rinkimai Teisinis statusas neįregistruotas
2018-06-17 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2018-06-17); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2017 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2018-06-17). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-03-18 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 AB DFDS Seaways akcininkų dėmesiui! AB DFDS Seaways, juridinio asmens kodas 110865181, buveinės adresas: Šaulių g.19, LT-92233 Klaipėda. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio mėn. 18 d. 16 val. Radisson Blu Hotel Klaipėda, adresu: Šaulių g. 28, Klaipėda, Konferencijų salėje šaukiamas eilinis visuotinis AB DFDS Seaways akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: Teisinis statusas neįregistruotas
2017-06-02 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos nario pakeitimo įregistravimo (2017-06-01); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl valdybos nario pakeitimo (2017-06-01); Įgaliojimas (2017-06-01); Užsienio asmens pasas (2017-06-01). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-05-12 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2017-05-12); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2016 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2017-05-12). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-03-23 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 AB DFDS Seaways akcininkų dėmesiui! AB DFDS Seaways, juridinio asmens kodas 110865181, buveinės adresas: Šaulių g. 19, LT-92233 Klaipėda. Teisinis statusas neįregistruotas
2016-04-16 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-04-15 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2016-04-15); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2015 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2016-04-15). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-03-11 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 AB DFDS Seaways akcininkų dėmesiui! AB DFDS Seaways, juridinio asmens kodas 110865181, buveinės adresas: Šaulių g.19, LT-92233 Klaipėda. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. balandžio mėn. 13 d. 16 val. Radisson Blu Hotel Klaipėda, adresu: Šaulių g. 28, Klaipėda, Konferencijų salėje šaukiamas eilinis visuotinis AB DFDS Seaways akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: Teisinis statusas neįregistruotas
2016-01-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-01-29 Pakeisti duomenys: Įmonės pirkimo- pardavimo sutarties. Dokumentai: Pranešimas apie įmonės pirkimo-pardavimo sutarties įregistravimą (2016-01-28). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-01-07 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-01-06 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-01-05). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-12-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Teisinis statusas neįregistruotas
2015-07-24 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-07-23 Pakeisti duomenys: valdybos pirmininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos pirmininko įregistravimo (2015-07-14); Valdybos posėdžio protokolas / Dėl valdybos pirmininko rinkimo (2015-07-14); Įgaliojimas (2015-07-14). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-05-13 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-05-12 Pakeisti duomenys: valdybos; akcijos vertės; valdybos narių skaičiaus; įstatinio kapitalo; įstatinio kapitalo dydžio. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos pakeitimo, įstatinio kapitalo išraiškos eurais pakeitimo, įstatinio kapitalo padidinimo ir naujos redakcijos įstatų įregistravimo (2015-05-07); Įstatai (2015-05-07); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl valdybos pakeitimo, įstatinio kapitalo išraiškos eurais pakeitimo, įstatinio kapitalo padidinimo ir naujos redakcijos įstatų patvirtinimo (2015-05-07); Užsienio asmens pasas (2015-05-07); Užsienio asmens pasas (2015-05-07); Užsienio asmens pasas (2015-05-07); Užsienio asmens pasas (2015-05-07). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-04-29 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-04-28 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2015-04-28); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2014 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2015-04-28). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-05-28 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-05-27 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2014-05-27); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2013 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2014-05-27). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-01-16 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-01-15 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2014-01-14); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2014-01-14); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2014-01-14); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2014-01-14); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2014-01-14). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-04-16 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-04-15 Teisinis statusas neįregistruotas
2012-08-31 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Teisinis statusas neįregistruotas
2012-05-03 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
AB DFDS Seaways
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaulių g. 19 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 Atskirosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 Konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2012-05-02); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2011 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2012-05-02). **********