Istorija Klaipėdos universitetas, Menų fakulteto biblioteka

Vartotojų įvertinimas:
4 iš 5; vertino: 1
2020-03-12 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėda, H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: tarybos; senato. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl tarybos nario duomenų pakeitimo įregistravimo (2020-03-09); Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl Universiteto senato narių duomenų pakeitimų įregistravimo (2020-03-09); Pranešimas / Dėl tarybos naujo nario išrinkimo (2020-03-09); Pranešimas / Dėl senato narių išrinkimo (2020-03-09); Įgaliojimas (2020-03-09). Teisinis statusas neįregistruotas
2020-02-04 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėda, H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: buveinės adreso; licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą (2020-02-04); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2020-02-04). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-11-13 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2019-06-03 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Viešojo sektoriaus JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2019-06-03). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-05-21 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: tarybos; senato. Dokumentai: Pranešimas / Senato pirmininko pranešimas, dėl Klaipėdos universiteto tarybos narės paskelbimo (2019-05-15); Pranešimas / Senato pirmininko pranešimas, dėl Klaipėdos universiteto senato narės paskelbimo (2019-05-08); Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre (2019-04-11); Įgaliojimas (2019-04-11). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-05-09 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2019-01-28 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Teisinis statusas neįregistruotas
2018-10-04 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2018-08-03 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2018-06-13 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: senato. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl senato narių duomenų pakeitimų įregistravimo (2018-06-08); Pranešimas / Dėl Klaipėdos universiteto studentų sąjungos atstovo į Klaipėdos universiteto Senatą išrinkimo (2018-06-08). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-06-12 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Viešojo sektoriaus JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2018-06-12). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-05-31 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: senato. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl senato narių duomenų pakeitimų įregistravimo (2018-05-25); Pranešimas / Dėl Klaipėdos universiteto studentų sąjungos atstovo į Klaipėdos universiteto Senatą išrinkimo (2018-05-25). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-05-11 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: vadovo; tarybos; senato; tarybos pirmininko; kontaktiniai; keitėsi vadovas. Teisinis statusas neįregistruotas
2017-12-27 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: visuotinio dalininkų susirinkimo; tarybos; senato; kito organo; senato pirmininko; senato narių skaičiaus. Dokumentai: Protokolas / Balsų skaičiavimo komisijos protokolas, dėl išrinktų studentų atstovų į KU Senatą (2017-12-22); Protokolas / Senato posėdžio protokolas, dėl KU Senato sudėties (2017-12-21); Protokolas / Senato posėdžio protokolas, dėl KU Senato pirmininko išrinkimo (2017-12-21); Protokolas / Balsų skaičiavimo komisijos protokolas, dėl išrinktų Universiteto akademinės bendruomenės atstovų į KU Senatą (2017-12-21); Protokolas / Balsų skaičiavimo komisijos protokolas, dėl išrinktų studentų atstovų į KU Senatą (2017-12-21); Pranešimas / Senato pirmininko pranešimas, dėl Klaipėdos universiteto tarybos sudėties paskelbimo (2017-12-21); Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdymo organų narių pakeitimo įregistravimo (2017-11-30); Įgaliojimas (2017-11-30). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-10-13 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2017-09-11 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2017-09-11). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-08-16 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: tarybos. Dokumentai: Pranešimas / Dėl tarybos nario atsistatydinimo (2017-08-11). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-08-08 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2017-07-19 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2017-07-12). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-06-15 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Profesinė sąjunga ar susivienijimas
Klaipėdos universitetas
Širvintų r. sav. Širvintų m. Vilniaus g. 69 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. --Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus vidurinės mokyklos mokytojų profesinės sąjungos grupė, kodas 278311410 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Pranešimas apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais (2017-06-14). Likviduojamas
2017-06-08 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Viešojo sektoriaus JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2017-06-08). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-05-08 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2016-08-04 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-08-03 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2016-05-26 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-05-25 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 Viešojo sektoriaus JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2016-05-25). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-02-13 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-02-12 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2015-09-15 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-09-14 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2015-05-28 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-05-27 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2015-04-02 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-04-01 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2014-09-12 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-09-11 Pakeisti duomenys: vadovo; kontaktiniai; keitėsi vadovas. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl vadovo pakeitimo įregistravimo (2014-09-09); Įgaliojimas (2014-09-09); Nutarimas / Tarybos nutarimas dėl vadovo skyrimo (2014-09-09). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-05-29 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-05-28 Pakeisti duomenys: vadovo; kontaktiniai; keitėsi vadovas. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl vadovo pakeitimo įregistravimo (2014-05-23); Įgaliojimas (2014-05-23); Nutarimas / Tarybos nutarimas dėl vadovo pakeitimo (2014-05-23); Teismo nutartis / Nutarta Klaipėdos apygardos teismo 2013-11-04 nutarties ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-06-20 sprendimo dalis dėl atsakovo darbo sutarties nutraukimo pakeisti, toliau - žiūrėti nutartyje (2014-05-23). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-05-01 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-04-30 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2014-04-29). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-03-18 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-03-17 Pakeisti duomenys: veiklos tikslų. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl naujos redakcijos statuto įregistravimo (2014-03-12); Statutas (2014-03-12); Įgaliojimas (2014-03-12); Įsakymas / Dėl pavedimo eiti rektoriaus pareigas (2014-03-12); Nutarimas / LR Seimo nutarimas dėl naujos redakcijos statuto (2014-03-12); Teismo nutartis / Klaipėdos m. apylinkės Teisinis statusas neįregistruotas
2013-10-17 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-10-16 Pakeisti duomenys: tarybos; tarybos pirmininko. Dokumentai: Visuotinio narių susirinkimo protokolo išrašas (2013-10-15); Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl naujų tarybos narių duomenų įregistravimo (2013-10-03); Tarybos posėdžio protokolas / Išrašas dėl tarybos nario rinkimo (2013-10-03); Protokolas / Išrašas dėl tarybos nario rinkimo (2013-10-03); Įgaliojimas (2013-10-03); Nutarimas / Dėl tarybos pirmininko išrinkimo (2013-10-03). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-11-03 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeitimų įregistravimo data: 2012-11-02 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2012-10-31); Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą / 2012-10-23 panaikintas licencijos Nr. 2456, išduotos 2003-10-15, galiojimas (2012-10-31). --- Teisinis statusas neįregistruotas
2012-05-31 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. **********