Istorija Lietuvos dujos, Kauno mokymo skyrius, kvalifikacijos kėlimo centras, AB

Vartotojų įvertinimas:
4 iš 5; vertino: 1
2016-01-01 Išregistruoti juridiniai asmenys Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Išregistravimo data: 2015-12-31. Išregistravimo priežastis: Juridiniam asmeniui pasibaigus po reorganizavimo. Išregistruotas
2015-12-05 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-12-04 Pakeisti duomenys: reorganizavimo sąlygų patvirtinimas. Dokumentai: Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo išrašas / Dėl reorganizavimo sąlygų patvirtinimo (2015-12-03); Pranešimas / Dėl priimto sprendimo patvirtinti reorganizavimo sąlygas (2015-12-03). Reorganizuojamas
2015-11-19 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-11-18 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Pranešimas / Dėl valdybos nario atsistatydinimo (2015-11-13). Reorganizuojamas
2015-11-12 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Susijęs pranešimas: pranešimo Nr.3486258 (paskelbtas 2015-11-11), keitimo pobūdis – Keičiamas. Informuojame, kad 2015 m. lapkričio 11 d. informaciniame leidinyje Nr. 2015-315 skelbto pranešimo apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" susirinkimą, 5 dalyje vietoje žodžių "AB LESTO" turi būti įrašyti žodžiai "AB "Lietuvos dujos"" ir 5 dalis išdėstyta taip: Reorganizuojamas
2015-11-11 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos", kodas 120059523, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius. Bendras akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 290 685 740; ISIN kodas - LT0000116220. AB "Energijos skirstymo operatorius", numatomas registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius. Juridinio asmens kodas bus suteiktas ir AB "Energijos skirstymo operatorius" įstatinis kapitalas bus suformuotas Reorganizuojamas
2015-11-03 Reorganizavimas (jungimas, skaidymas) Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Reorganizuojamas
2015-10-29 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-10-28 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-06-30 Atskirosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / Tarpinė finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys, tarpinis pranešimas (2015-10-28). Reorganizuojamas
2015-10-02 Reorganizavimas (jungimas, skaidymas) Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB LESTO ir akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" reorganizavimo Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos" , kodas 120059523, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius. Bendras akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 290 685 740; ISIN kodas - LT0000116220. Reorganizuojamas
2015-10-02 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-10-01 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Įgaliojimas (2015-09-29). Reorganizuojamas
2015-09-04 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-09-03 Pakeisti duomenys: teisinio statuso. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl teisinio statuso "reorganizuojamas" įregistravimo (2015-09-01); Įgaliojimas (2015-09-01); Reorganizavimo sąlygos / Sujungus su AB LESTO (kodas 302577612), bus įsteigtas naujas juridinis asmuo - AB "Energijos skirstymo operatorius" (2015-09-01); Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita (2015-09-01); Valdybos ataskaita (2015-09-01). Reorganizuojamas
2015-09-01 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos", kodas 120059523, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius. Bendras akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 290 685 740; ISIN kodas - LT0000116220. Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos" (toliau - AB "Lietuvos dujos", Bendrovė) 2015 m. rugpjūčio 31 d. iš "Lietuvos energija", UAB, kuriai priklauso 96,64 proc. akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" įstatinio kapitalo, gavo rašytinę paraišką, kuria kreipiamasi į AB "Lietuvos dujos" valdybą, prašant sušaukti AB "Lietuvos dujos" neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Nurodomas neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tikslas - siūlyti AB "Lietuvos dujos" akcininkams skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. "Lietuvos energija", UAB paraiškoje pateikė sprendimo projektą - skirti AB "Lietuvos dujos" akcininkams po 0,0356 EUR vienai AB "Lietuvos dujos" akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Teisinis statusas neįregistruotas
2015-09-01 Reorganizavimas (jungimas, skaidymas) Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB LESTO ir akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" reorganizavimo Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos" , kodas 120059523, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius. Bendras akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 290 685 740; ISIN kodas - LT0000116220. Pranešame, kad 2015 m. rugpjūčio 31 d. įvykusiuose AB LESTO ir akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" valdybos posėdžiuose buvo apsvarstytas ir aprobuotas AB LESTO ir akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" reorganizavimo sąlygų projektas. Teisinis statusas neįregistruotas
2015-08-04 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-08-03 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Įgaliojimas (2015-07-30); Įgaliojimas (2015-07-30). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-06-09 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo Akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė, AB "Lietuvos dujos") bendras paprastųjų vardinių akcijų skaičius 290 685 740, akcijos suteikia 290 685 740 balsų. Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2015 m. birželio 8 dienos sprendimu šaukiamas neeilinis AB "Lietuvos dujos" visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB "Lietuvos dujos" neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau Susirinkimas) įvyks 2015 m. liepos 1 d. 11.00 val. AB "Lietuvos dujos" būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia: 2015 m. liepos 1 d. 10.25 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m. liepos 1 d. 10.55 val. Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2015 m. birželio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime gali tie asmenys, kurie 2015 m. birželio 23 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai. 2015 m. birželio 8 d. AB "Lietuvos dujos" valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė bei siūlomas sprendimo projektas: Susirinkimo darbotvarkė: Teisinis statusas neįregistruotas
2015-06-02 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-06-01 Pakeisti duomenys: filialo (atstovybės). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-05-19 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-05-18 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-06-30 Atskirosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / Tarpinė finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys, tarpinis pranešimas (2015-05-18). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-05-16 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-05-15 Pakeisti duomenys: akcijos vertės; įstatinio kapitalo; įstatinio kapitalo dydžio. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl įstatų įregistravimo (2015-05-12); Įstatai (2015-05-12); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl įstatų patvirtinimo (2015-05-12). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-05-09 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-05-08 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 Atskirosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; Teisinis statusas neįregistruotas
2015-05-08 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-05-07 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2015-05-06 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo Akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė, AB "Lietuvos dujos") bendras paprastųjų vardinių akcijų skaičius 290 685 740, akcijos suteikia 290 685 740 balsų. 2015 m. gegužės 4 dieną AB "Lietuvos dujos" gavo akcininko "Lietuvos energija", UAB, kuris valdo 96,64 procentus AB "Lietuvos dujos" akcijų, paraišką dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. 2015 m. gegužės 4 dienos AB "Lietuvos dujos" valdybos sprendimu šaukiamas neeilinis AB "Lietuvos dujos" visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas) įvyks 2015 m. gegužės 29 d. 11.00 val. AB "Lietuvos dujos" būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212. Akcininkų registracijos pradžia: 2015 m. gegužės 29 d. 10.25 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m. gegužės 29 d. 10.55 val. Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2015 m. gegužės 22 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2015 m. gegužės 22 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai. 2015 m. gegužės 4 d. AB "Lietuvos dujos" valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia AB "Lietuvos dujos" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomas sprendimo projektas: Bendrovės Susirinkimo darbotvarkė: Teisinis statusas neįregistruotas
2015-04-28 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų 2015 m. balandžio 27 d. įvykusiame AB "Lietuvos dujos" eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: Teisinis statusas neįregistruotas
2015-04-04 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo Akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė) valdybos 2015 m. balandžio 3 d. sprendimu 2015 m. balandžio 27 d. Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimo darbotvarkė: Teisinis statusas neįregistruotas
2015-02-28 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-02-27 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2015-02-26); Stebėtojų tarybos posėdžio protokolo išrašas (2015-02-26). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-01-20 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-01-19 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Įgaliojimas (2015-01-16). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-11-11 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-11-10 Pakeisti duomenys: vadovo; keitėsi vadovas. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2014-11-10); Valdybos posėdžio protokolo išrašas (2014-11-10); Valdybos posėdžio protokolo išrašas (2014-11-10). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-11-07 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-11-06 Pakeisti duomenys: valdybos; valdybos pirmininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2014-11-05); Valdybos posėdžio protokolo išrašas (2014-11-05); Stebėtojų tarybos posėdžio protokolo išrašas (2014-11-05). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-11-05 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" Stebėtojų tarybos sprendimo AB "Lietuvos dujos", juridinio asmens kodas 120059523, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau - Bendrovė) praneša, kad 2014 m. lapkričio 3 d. įvykusiame posėdyje Bendrovės stebėtojų taryba ketverių metų kadencijai išrinko naują Bendrovės valdybą. Valdybos nariais išrinkti: p. Liudas Liutkevičius, p. Giedrė Glinskienė, p. Tomas Šidlauskas, p. Nemunas Biknius, p. Valentina Birulienė. Teisinis statusas neįregistruotas
2014-11-05 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" Valdybos sprendimo AB "Lietuvos dujos", juridinio asmens kodas 120059523, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau - Bendrovė) praneša, kad 2014 m. lapkričio 3 d. įvykusiame pirmajame naujai išrinktos Bendrovės valdybos posėdyje AB "Lietuvos dujos" valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi išrinktas p. Liudas Liutkevičius. Teisinis statusas neįregistruotas
2014-10-31 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-10-30 Pakeisti duomenys: veiklos tikslų; veiklos rūšys; valdybos; stebėtojų tarybos; valdybos pirmininko; stebėtojų tarybos narių skaičiaus. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl įstatų ir stebėtojų tarybos narių duomenų įregistravimo (2014-10-29); Įstatai (2014-10-29); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl įstatų patvirtinimo, valdybos atšaukimo ir stebėtojų tarybos narių išrinkimo (2014-10-29). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-10-31 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2014 spalio 29 d., priimti šie sprendimai: Teisinis statusas neįregistruotas
2014-10-31 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" valdybos sprendimo 2014 m. spalio 28 d. AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė) valdyba, vadovaudamasi Bendrovės įstatais ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 3 d. nuostatomis, nuo 2014 m. lapkričio 3 d. atšaukia Mantą Mikalajūną iš generalinio direktoriaus pareigų. Klausimą dėl AB "Lietuvos dujos" generalinio direktoriaus paskyrimo valdyba svarstys artimiausiame valdybos posėdyje, kuris įvyks ne vėliau kaip 2014 m. lapkričio 3 d. Teisinis statusas neįregistruotas
2014-10-17 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" sudarytos Įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutarties AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė), vykdydama Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus dėl gamtinių dujų skirstymo veiklos atskyrimo bei atsižvelgdama į Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos sprendimus, 2014 m. spalio 15 d. sudarė įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutartį su UAB "Lietuvos dujų tiekimas". UAB "Lietuvos dujų tiekimas" yra kontroliuojama Bendrovės pagrindinio akcininko "Lietuvos energija", UAB. Pagal įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutartį Bendrovė pardavė įmonės dalį, t.y. gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. Įmonės dalies kaina yra 60 457 000 Litų (šešiasdešimt milijonų keturi šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai litų) (17 509 557,46 Eurai (septyniolika milijonų penki šimtai devyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt septyni eurai ir keturiasdešimt šeši euro centai)). Įmonės dalies kaina atitinka nepriklausomų turto vertintojų nustatytą rinkos vertę. Įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta įgyvendinant Bendrovės gamtinių dujų skirstymo ir tiekimo veiklų atskyrimo veiksmų planą, suderintą su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Teisinis statusas neįregistruotas
2014-10-16 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-10-15 Pakeisti duomenys: Įmonės pirkimo- pardavimo sutarties. Dokumentai: Pranešimas apie įmonės pirkimo-pardavimo sutarties įregistravimą (2014-10-15). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-10-10 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Papildomas paaiškinimas dėl AB "Lietuvos dujos" perleidžiamos tiekimo veiklos vertės nustatymo Reaguodama į rinkos dalyvių paklausimus, AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė) praneša, kad perleidžiamos UAB "Lietuvos dujų tiekimas" gamtinių dujų tiekimo veiklos su jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis (toliau - Įmonės dalis) vertė buvo nustatyta remiantis ne istoriniais rodikliais, kurie, dėl pasikeitusios situacijos rinkoje, lemtų neadekvačias išvadas, o prognozuojamais rezultatais, šią veiklą sąlygojančiomis rinkos tendencijomis bei atsižvelgiant į šiuo sandoriu perleidžiamų turto ir įsipareigojimų apimtį. Įmonės dalies vertinimo prielaidų santrauka Dujų kiekiai Parduodamas dujų kiekis ženkliai mažėja nebuitinių vartotojų segmente dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo veiklos, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros ir stiprėjančios konkurencijos tiekimo rinkoje, atitinkamai mažės ir tiekimo veiklos pajamos. Retrospektyvinė nuolaida Bendrovė 2014 m. gegužės 7 d. pasirašė susitarimą su gamtinių dujų tiekėju OAO "Gazprom" dėl AB "Lietuvos dujos" importuotų gamtinių dujų kainos reikšmingo sumažinimo 2013 m. sausio 1 d. - 2015 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, pagal Teisinis statusas neįregistruotas
2014-10-09 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo Akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė) akcininko "Lietuvos energija", UAB iniciatyva ir Bendrovės valdybos sprendimu, 2014 m. spalio 29 d. 10.00 val. AB "Lietuvos dujos" būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimo darbotvarkė: Teisinis statusas neįregistruotas
2014-10-09 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" valdybos priimtų sprendimų 2014 m. spalio 6 d. AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė) valdyba, vykdydama Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus dėl gamtinių dujų skirstymo veiklos atskyrimo bei atsižvelgdama į 2014 m. birželio 30 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo ir 2014 m. liepos 21 d. Bendrovės valdybos sprendimus, nusprendė atlygintinai perleisti Bendrovės turtinį kompleksą (įmonės dalį), t.y. gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis (toliau - Įmonės dalis), UAB "Lietuvos dujų tiekimas". Pagal Bendrovės valdybos patvirtintame įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutarties projekte numatytas sąlygas, Įmonės dalies kaina yra 60 457 000 Litų (šešiasdešimt milijonų keturi šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai litų) (17 509 557,46 Eurai (septyniolika milijonų penki šimtai devyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt septyni eurai ir keturiasdešimt šeši euro centai)), ir nuosavybės teisė į Įmonės dalį pereis UAB "Lietuvos dujų tiekimas" 2014 m. spalio 31 d. Parduodamos Įmonės dalies kaina atitinka nepriklausomų turto vertintojų nustatytą Įmonės dalies rinkos vertę. Įmonės dalies perleidimas vykdomas pagal Bendrovės skirstymo ir tiekimo veiklų atskyrimo veiksmų planą, suderintą su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Teisinis statusas neįregistruotas
2014-10-01 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2014 m. rugsėjo 30 d., priimti šie sprendimai: Teisinis statusas neįregistruotas
2014-09-18 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-09-17 Pakeisti duomenys: vadovo; keitėsi vadovas. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2014-09-17); Valdybos posėdžio protokolo išrašas (2014-09-17). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-09-11 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Teisinis statusas neįregistruotas
2014-09-10 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo Akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė) 2014 m. rugsėjo 8 d. iš "Lietuvos energija", UAB, kuriai priklauso 96,64 proc. visų Bendrovės akcijų bei balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, gavo paraišką, kuria kreipiamasi į Bendrovės valdybą, prašant sušaukti AB "Lietuvos dujos" neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Nurodomas neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tikslas - siūlyti AB "Lietuvos dujos" akcininkams skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. Atsižvelgiant į "Lietuvos energija", UAB raštą, 2014 m. rugsėjo 8 d. Bendrovės valdybos sprendimu, 2014 m. rugsėjo 30 d. 13.00 val. AB "Lietuvos dujos" būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimo darbotvarkė: Teisinis statusas neįregistruotas
2014-09-10 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Viktoras Valentukevičius traukiasi iš AB "Lietuvos dujos" vadovo posto 2014 m. rugsėjo 8 d. AB "Lietuvos dujos" valdyba, atsižvelgdama į AB "Lietuvos dujos" generalinio direktoriaus p. Viktoro Valentukevičiaus pateiktą prašymą atšaukti jį iš Bendrovės generalinio direktoriaus pareigų, priėmė sprendimą atšaukti p. Viktorą Valentukevičių iš AB "Lietuvos dujos" generalinio direktoriaus pareigų nuo 2014 m. rugsėjo 8 d. AB "Lietuvos dujos" valdyba taip pat paskyrė p. Mantą Mikalajūną, AB "Lietuvos dujos" Strateginio vystymo skyriaus viršininką, nuo 2014 m. rugsėjo 9 d. laikinai eiti AB "Lietuvos dujos" generalinio direktoriaus pareigas. Teisinis statusas neįregistruotas
2014-07-24 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Teisinis statusas neįregistruotas
2014-07-23 Pagal Vertybinių popierių įstatymo nustatytus reikalavimus skelbiami vieši pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" valdybos priimtų sprendimų 2014 m. liepos 21 d. AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė) valdyba, vykdydama Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus dėl gamtinių dujų skirstymo veiklos atskyrimo bei 2014 m. birželio 30 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, patvirtino, kad Bendrovės skirstymo ir tiekimo veiklos bus atskiriamos Bendrovei parduodant Bendrovės turtinį kompleksą (įmonės dalį), t.y. gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis, pagrindinio Bendrovės akcininko "Lietuvos energija", UAB kontroliuojamai bendrovei pagal Bendrovės dalies pirkimo - pardavimo sutartį. Bendrovės valdyba nusprendė nesteigti dukterinės bendrovės skirstymo veiklai vykdyti, kaip buvo numatyta 2012 m. gegužės 28 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose ir 2013 m. spalio 30 d. bei 2014 m. kovo 27 d. Bendrovės valdybos sprendimuose. Bendrovės valdyba taip pat patvirtino naują Gamtinių dujų skirstymo veiklos atskyrimo būdo aprašymą su atskyrimo veiksmų planu. Vykdydama Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Bendrovė pateikė šį aprašymą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai derinimui. Numatoma, kad skirstymo veiklos teisinis, funkcinis ir organizacinis atskyrimas bus įvykdytas ne vėliau kaip iki 2014 m. spalio 31 d., kaip ir numatyta teisės aktuose. Generalinis direktorius Viktoras Valentukevičius. Teisinis statusas neįregistruotas
2014-07-09 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-07-08 Pakeisti duomenys: valdybos; valdybos pirmininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2014-07-07); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas (2014-07-07); Valdybos posėdžio protokolo išrašas (2014-07-07). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-07-02 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo Akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė) Bendrovės valdybos sprendimu, 2014 m. liepos 22 d. 10.00 val. AB "Lietuvos dujos" būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimo darbotvarkė: AB "Lietuvos dujos" 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas. Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. liepos 22 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. liepos 22 d. 9.45 val. Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2014 m. liepos 15 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2014 m. liepos 15 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Bendrovės valdyba 2014 m. birželio 30 d. sprendimu patvirtino siūlomą neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir pasiūlė darbotvarkės klausimu šį sprendimo projektą: AB "Lietuvos dujos" 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas. Sprendimo projektas: I. Patvirtinti 2013 m. AB "Lietuvos dujos" pelno paskirstymą: I.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 0 Lt I.2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 63 276 129 Lt I.3. Nutrauktos perdavimo veiklos grynasis pelnas, perduotas AB "Amber Grid" -9 996 143 Lt I.4. Paskirstytinasis pelnas iš viso: 53 279 986 Lt I.4.1. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 53 279 986 Lt I.5. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 0 Lt Su akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2014 m. liepos 1 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0145. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt. Generalinis direktorius Viktoras Valentukevičius. Teisinis statusas neįregistruotas
2014-07-02 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2014 m. birželio 30 d., priimti šie sprendimai: 1) Dėl AB "Lietuvos dujos" valdybos narių atsistatydinimo patvirtinimo. Priimtas sprendimas: Patvirtinti AB "Lietuvos dujos" valdybos nario Dr. Achim Saul ir valdybos nario p. Uwe Fip atsistatydinimą. 2) Dėl AB "Lietuvos dujos" valdybos narių atšaukimo ir rinkimo. Priimtas sprendimas: Atšaukti valdybos narius Dr. Valery Golubev ir Kirill Seleznev ir išrinkti likusiam AB "Lietuvos dujos" valdybos kadencijos laikotarpiui (t.y. iki 2016 metais vyksiančio AB "Lietuvos dujos" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos) bendrovės valdybos nariais "Lietuvos energija", UAB pasiūlytus kandidatus: Teisinis statusas neįregistruotas
2014-06-21 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo papildytos darbotvarkės bei susirinkimo sprendimų projektų 2014 m. birželio 6 d. akcinė bendrovė "Lietuvos dujos" (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) viešai išplatino Bendrovės akcininko - "Lietuvos energija", UAB iniciatyva ir Bendrovės valdybos sprendimu patvirtintą neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau - Susirinkimas) darbotvarkę bei Susirinkimo sprendimų projektus. Per teisės aktų nustatytus terminus buvo gauta akcininko "Lietuvos energija", UAB prašymas papildyti darbotvarkę nauju klausimu "Dėl veiklų atskyrimo" bei siūlomu sprendimo projektu. Bendrovė papildė Susirinkimo darbotvarkę akcininko siūlomu klausimu, sprendimo projektu ir teikia Susirinkimui: Susirinkimo darbotvarkė: 1) Dėl AB "Lietuvos dujos" valdybos narių atsistatydinimo patvirtinimo. 2) Dėl AB "Lietuvos dujos" valdybos narių atšaukimo ir rinkimo. 3) Dėl veiklų atskyrimo. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai: 1) Dėl AB "Lietuvos dujos" valdybos narių atsistatydinimo patvirtinimo. "Lietuvos energija", UAB siūlomo sprendimo projektas: Patvirtinti AB "Lietuvos dujos" valdybos nario Dr. Achim Saul ir valdybos nario p. Uwe Fip atsistatydinimą. 2) Dėl AB "Lietuvos dujos" valdybos narių atšaukimo ir rinkimo. "Lietuvos energija", UAB siūlomo sprendimo projektas: Vietoje atsistatydinusių AB "Lietuvos dujos" valdybos narių Dr. Achim Saul ir p. Uwe Fip išrinkti likusiam AB "Lietuvos dujos" valdybos kadencijos laikotarpiui (t.y. iki 2016 metais vyksiančio AB "Lietuvos dujos" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos) bendrovės valdybos nariais "Lietuvos energija", UAB pasiūlytus kandidatus: Teisinis statusas neįregistruotas
2014-06-10 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo Akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė) akcininko - "Lietuvos energija", UAB - iniciatyva ir Bendrovės valdybos sprendimu, 2014 m. birželio 30 d. 10.00 val. AB "Lietuvos dujos" būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Akcininko "Lietuvos energija", UAB siūloma Susirinkimo darbotvarkė: 1) Dėl AB "Lietuvos dujos" valdybos narių atsistatydinimo patvirtinimo; 2) Dėl AB "Lietuvos dujos" valdybos narių atšaukimo ir rinkimo. Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. birželio 30 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. birželio 30 d. 9.45 val. Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2014 m. birželio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2014 m. birželio 20 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Bendrovės valdyba 2014 m. birželio 6 d. sprendimu patvirtino akcininko "Lietuvos energija", UAB siūlomą neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. "Lietuvos energija", UAB pasiūlė darbotvarkės klausimais šiuos sprendimų projektus: 1) Dėl AB "Lietuvos dujos" valdybos narių atsistatydinimo patvirtinimo. "Lietuvos energija", UAB siūlomo sprendimo projektas: Patvirtinti AB "Lietuvos dujos" valdybos nario Dr. Achim Saul ir valdybos nario p. Uwe Fip atsistatydinimą. 2) Dėl AB "Lietuvos dujos" valdybos narių atšaukimo ir rinkimo. "Lietuvos energija", UAB siūlomo sprendimo projektas: Vietoje atsistatydinusių AB "Lietuvos dujos" valdybos narių Dr. Achim Saul ir p. Uwe Fip išrinkti likusiam AB "Lietuvos dujos" valdybos kadencijos laikotarpiui (t.y. iki 2016 metais vyksiančio AB "Lietuvos dujos" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos) bendrovės valdybos nariais "Lietuvos energija", UAB pasiūlytus kandidatus: Teisinis statusas neįregistruotas
2014-06-10 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 AB "Lietuvos dujos" valdybos nuomonė apie paskelbtą oficialų pasiūlymą dėl AB "Lietuvos dujos" akcijų AB "Lietuvos dujos" valdyba, susipažinusi su jai pateiktu "Lietuvos energija", UAB oficialaus siūlymo cirkuliaru dėl AB "Lietuvos dujos" akcijų, 2014 m. birželio 6 d. įvykusiame posėdyje patvirtino savo nuomonę apie oficialų siūlymą. Susipažinti su AB "Lietuvos dujos" valdybos nuomone galima bendrovės tinklapyje: http://www.dujos.lt/index.php/investuotojams/esminiai-ivykiai/ab-lietuvos-dujos-valdybos-nuomone-apie-paskelbtaoficialu-pasiulyma-del-ab-lietuvos-dujos-akciju/62456 Generalinis direktorius Viktoras Valentukevičius. Teisinis statusas neįregistruotas
2014-05-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-05-29 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 Atskirosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2014-05-29). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-05-29 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl privalomo oficialaus siūlymo cirkuliaro patvirtinimo Teisinis statusas neįregistruotas
2014-05-24 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl ketinimo teikti privalomą oficialų siūlymą 2014 m. gegužės 23 d. AB "Lietuvos dujos" (toliau - Emitentas) informuoja, kad 2014 m. gegužės 22 d. gavo "Lietuvos energija", UAB (kodas 301844044, buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) pranešimą apie ketinimą teikti privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias 126.112.962 (vieną šimtą dvidešimt šešis milijonus šimtą dvylika tūkstančių devynis šimtus šešiasdešimt dvi) paprastąsias vardines 1 LTL nominalios vertės Emitento akcijas. Pagal gautame pranešime pateiktą informaciją, 2014 m. gegužės 21 d. "Lietuvos energija", UAB įgijo 113.118.140 (vieną šimtą trylika milijonų šimtą aštuoniolika tūkstančių šimtą keturiasdešimt) paprastųjų vardinių 1 LTL nominalios vertės Emitento akcijų ir padidino savo turimų Emitento akcijų kiekį iki 164.572.778 (vieno šimto šešiasdešimt keturių milijonų penkių šimtų septyniasdešimt dviejų tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt aštuonių) paprastųjų vardinių 1 LTL nominalios vertės Emitento akcijų, suteikiančių 56,6152% balsų Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime. Kadangi 2014 m. gegužės 21 d. "Lietuvos energija", UAB peržengė 1/3 balsų ribą Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, "Lietuvos energija", UAB ketina teikti oficialų siūlymą dėl likusių 126.112.962 paprastųjų vardinių 1 LTL nominalios vertės Emitento akcijų, suteikiančių 43,3848% balsų Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime. Už Emitento akcijas, kurios bus įgytos oficialaus siūlymo metu, ketinama atsiskaityti pinigais. Įgaliotas asmuo: Mantas Mikalajūnas Strateginio vystymo skyriaus viršininkas Tel. (8 5 ) 236 02 20. Teisinis statusas neįregistruotas
2014-05-10 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-05-09 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2014-05-08); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas (2014-05-08). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-05-03 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2014 m. balandžio 30 d., priimti šie sprendimai: 1) Auditoriaus išvada apie AB "Lietuvos dujos" 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansines ataskaitas ir AB "Lietuvos dujos" 2013 m. metinį pranešimą. Priimtas sprendimas: Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB "Lietuvos dujos" akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB "Lietuvos dujos" 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB "Lietuvos dujos" 2013 m. metiniam pranešimui. 2) Audito komiteto informacija. Priimtas sprendimas: Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą. 3) AB "Lietuvos dujos" 2013 m. metinis pranešimas. Priimtas sprendimas: Pritarti AB "Lietuvos dujos" 2013 m. metiniam pranešimui. 4) AB "Lietuvos dujos" 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų tvirtinimas. Priimtas sprendimas: Patvirtinti AB "Lietuvos dujos" 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansines ataskaitas. Teisinis statusas neįregistruotas
2014-04-16 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo papildytos darbotvarkės bei susirinkimo sprendimų projektų. 2014 m. kovo 27 d. akcinė bendrovė "Lietuvos dujos" (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) viešai išplatino Bendrovės valdybos 2014 m. kovo 27 d. patvirtintą visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau - Susirinkimas) darbotvarkę bei Susirinkimo sprendimų projektus. 2014 m. balandžio 14 d. buvo gautas akcininko "Lietuvos energija", UAB prašymas papildyti darbotvarkę 7 ir 8 klausimais bei siūlomais sprendimų projektais. Bendrovė papildė Susirinkimo darbotvarkę akcininko siūlomais klausimais, sprendimų projektais ir teikia juos Susirinkimui: Susirinkimo darbotvarkė: 1) Auditoriaus išvada apie AB "Lietuvos dujos" 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansines ataskaitas ir AB "Lietuvos dujos" 2013 m. metinį pranešimą. 2) Audito komiteto informacija. 3) AB "Lietuvos dujos" 2013 m. metinis pranešimas. 4) AB "Lietuvos dujos" 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų tvirtinimas. 5) AB "Lietuvos dujos" 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas. 6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 7) AB "Lietuvos dujos" valdybos nario atšaukimas. 8) AB "Lietuvos dujos" valdybos nario išrinkimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai: 1) Auditoriaus išvada apie AB "Lietuvos dujos" 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansines ataskaitas ir AB "Lietuvos dujos" 2013 m. metinį pranešimą. Teisinis statusas neįregistruotas
2014-03-29 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 2014 m. kovo 27 d. Dėl AB "Lietuvos dujos" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, jo darbotvarkės bei susirinkimo sprendimų projektų Akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio 30 d. (trečiadienį) 10.00 val. AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė) būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, antro aukšto salėje, šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. balandžio 30 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. balandžio 30 d. 9.45 val. Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2014 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2014 m. balandžio 23 dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai. Akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" bendras akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt, skaičius lygus 290.685.740. Akcijų, suteikiančių balsavimo teisę visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, skaičius yra lygus 290.685.740. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, papildomai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Bendrovės valdyba 2014 m. kovo 27 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei sprendimų projektams. Darbotvarkė: 1) Auditoriaus išvada apie AB "Lietuvos dujos" 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansines ataskaitas ir AB "Lietuvos dujos" 2013 m. metinį pranešimą. 2) Audito komiteto informacija. 3) AB "Lietuvos dujos" 2013 m. metinis pranešimas. 4) AB "Lietuvos dujos" 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų tvirtinimas. 5) AB "Lietuvos dujos" 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas. 6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai: 1) Auditoriaus išvada apie AB "Lietuvos dujos" 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansines ataskaitas ir AB "Lietuvos dujos" 2013 m. metinį pranešimą. Sprendimo projektas: Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB "Lietuvos dujos" akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB "Lietuvos dujos" 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB "Lietuvos dujos" 2013 m. metiniam pranešimui. 2) Audito komiteto informacija. Teisinis statusas neįregistruotas
2014-01-31 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pranešimas apie esminį įvykį 2014 m. sausio 30 d. Dėl AB "Lietuvos dujos" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimto sprendimo AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kurį iniciavo Bendrovės akcininkas - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, įvykusiame 2014 m. sausio 30 d., priimtas sprendimas: Svarstytas darbotvarkės klausimas: Dėl arbitražo proceso prieš OAO Gazprom inicijavimo, siekiant sumažinti tiekiamų dujų kainas pagal 1999 m. gruodžio 16 d. Dujų tiekimo sutartį Nr. GLi-2000 (su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir Bendrovės generalinio direktoriaus įpareigojimo atlikti visus arbitražo proceso inicijavimo ir jo tinkamam vedimui reikalingus veiksmus, įskaitant ir teisinių paslaugų pirkimą, taip pat įgaliojimo derėtis su OAO Gazprom su tikslu pagerinti dujų tiekimo Bendrovei sąlygas. Priimtas sprendimas: Visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia inicijuoti arbitražo procesą prieš OAO Gazprom siekiant sumažinti tiekiamų dujų kainas pagal 1999 m. gruodžio 16 d. Dujų tiekimo sutartį Nr. GLi-2000 (su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Bendrovės generalinis direktorius įpareigojamas atlikti visus arbitražo proceso inicijavimo ir jo tinkamam vedimui reikalingus veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant būtinų teisinių paslaugų įsigijimą, pranešimo arbitražo teismui įteikimą, ieškinio ir visų kitų būtinų dokumentų parengimą ir pateikimą. Bendrovės generalinis direktorius taip pat įgaliojamas derėtis su OAO Gazprom su tikslu pagerinti dujų tiekimo Bendrovei sąlygas. Arbitražo procedūros bus sustabdomos, jei bus pasiektas Bendrovei palankus komercinis susitarimas su OAO Gazprom ir patvirtintas Bendrovės valdybos. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtas sprendimas patalpintas Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt. bei Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje. Generalinis direktorius Viktoras Valentukevičius. Teisinis statusas neįregistruotas
2014-01-10 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pranešimas apie esminį įvykį 2014 m. sausio 9 d. Dėl AB "Lietuvos dujos" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo Akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė) akcininko - Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos - iniciatyva ir Bendrovės generalinio direktoriaus sprendimu, 2014 m. sausio 30 d. 10.00 val. AB "Lietuvos dujos" būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos siūloma Susirinkimo darbotvarkė: 1) Procedūriniai klausimai (Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas, Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas); 2) Dėl arbitražo proceso prieš OAO Gazprom inicijavimo, siekiant sumažinti tiekiamų dujų kainas pagal 1999 m. gruodžio 16 d. Dujų tiekimo sutartį Nr. GLi-2000 (su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir Bendrovės generalinio Teisinis statusas neįregistruotas
2014-01-03 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-01-02 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Įgaliojimas (2014-01-02). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-10-16 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-10-15 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2013-09-18 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Teisinis statusas neįregistruotas
2013-08-24 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Teisinis statusas neįregistruotas
2013-06-26 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-06-25 Pakeisti duomenys: juridinio asmens pavadinimo(buv. Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"); teisinio statuso; veiklos rūšys; atskyrimo sąlygų patvirtinimas; akcijų skaičiaus; įstatinio kapitalo; kontaktiniai. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl įstatų įregistravimo (2013-06-20); Įstatai (2013-06-20); Įgaliojimas (2013-06-20). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-06-19 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-06-18 Pakeisti duomenys: atskyrimo sąlygų patvirtinimas. Dokumentai: Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl atskyrimo sąlygų ir įstatų patvirtinimo (2013-06-13); Pranešimas / Dėl priimto sprendimo patvirtinti atskyrimo sąlygas (2013-06-13). Dalyvaujantis atskyrime
2013-06-14 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų AB "Lietuvos dujos" (toliau - bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2013 m. birželio 11 d., priimti šie sprendimai: 1.1. AB "Lietuvos dujos" atskyrimo ir atskyrimo sąlygų tvirtinimas. Priimtas sprendimas: Patvirtinti AB "Lietuvos dujos" atskyrimo sąlygas (pridedama) ir jose numatytomis sąlygomis nuo tęsiančios veiklą AB "Lietuvos dujos" atskirti atskiriamą dalį (AB "Lietuvos dujos" gamtinių dujų perdavimo veiklą) bei šiai daliai priskirto turto, teisių ir pareigų pagrindu įkurti naują bendrovę AB "Amber Grid". 1.2. AB "Lietuvos dujos" pakeistos įstatų redakcijos tvirtinimas bei įgaliojimų pasirašyti šiuos dokumentus suteikimas. Priimtas sprendimas: Patvirtinti pakeistą AB "Lietuvos dujos" įstatų redakciją (pridedama). Įgalioti AB "Lietuvos dujos" generalinį direktorių Viktorą Valentukevičių asmeniškai ar per įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB "Lietuvos dujos" įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, susijusius su įstatų registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. 1.3. AB "Lietuvos dujos" valdymo organų rinkimai. Priimtas sprendimas: Nustatyti, kad po atskyrimo tęsiančioje veiklą AB "Lietuvos dujos" organų struktūra nesikeis - AB "Lietuvos dujos" toliau veiks visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vadovas. Patvirtinti, kad AB "Lietuvos dujos", kuri Dalyvaujantis atskyrime
2013-05-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dalyvaujantis atskyrime
2013-05-24 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pranešimai apie esminius įvykius 2013 m. gegužės 23 d. Dėl AB "Lietuvos dujos" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2013 m. birželio 11 d. 9.00 val. AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė) būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: 1) AB "Lietuvos dujos" atskyrimo ir atskyrimo sąlygų tvirtinimas; 2) AB "Lietuvos dujos" pakeistos įstatų redakcijos tvirtinimas bei įgaliojimų pasirašyti šiuos dokumentus suteikimas; 3) AB "Lietuvos dujos" valdymo organų rinkimai; 4) Po atskyrimo sukuriamos AB ,,Amber Grid" įstatų tvirtinimas ir įgaliojimų pasirašyti naujos bendrovės įstatus suteikimas. Akcininkų registracijos pradžia: 2013 m. birželio 11 d. 8.00 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2013 m. birželio 11 d. 8.45 val. Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2013 m. birželio 4 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2013 m. birželio 4 dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Bendrovės valdyba 2013 m. gegužės 14 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei sprendimų projektams: susirinkimo 1) AB "Lietuvos dujos" atskyrimo ir atskyrimo sąlygų tvirtinimas. Sprendimo projektas: Patvirtinti AB "Lietuvos dujos" atskyrimo sąlygas (pridedama) ir jose numatytomis sąlygomis nuo tęsiančios veiklą AB "Lietuvos dujos" atskirti atskiriamą dalį (AB "Lietuvos dujos" gamtinių dujų perdavimo veiklą) bei šiai daliai priskirto turto, teisių ir pareigų pagrindu įkurti naują bendrovę AB "Amber Grid". 2) AB "Lietuvos dujos" pakeistos įstatų redakcijos tvirtinimas bei įgaliojimų pasirašyti šiuos dokumentus suteikimas. Sprendimo projektas: Patvirtinti pakeistą AB "Lietuvos dujos" įstatų redakciją (pridedama). Įgalioti AB "Lietuvos dujos" generalinį direktorių Viktorą Valentukevičių asmeniškai ar per įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB "Lietuvos dujos" įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, susijusius su įstatų registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. 3) AB "Lietuvos dujos" valdymo organų rinkimai. Sprendimo projektas: Nustatyti, kad po atskyrimo tęsiančioje veiklą AB "Lietuvos dujos" organų struktūra nesikeis - AB "Lietuvos dujos" toliau veiks visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vadovas. Dalyvaujantis atskyrime
2013-04-26 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų. Dalyvaujantis atskyrime
2013-03-28 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 2013 m. kovo 28 d. Dėl AB "Lietuvos dujos" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, jo darbotvarkės bei susirinkimo sprendimų projektų. Akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. balandžio 25 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė) būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia: 2013 m. balandžio 25 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2013 m. balandžio 25 d. 9.45 val. Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2013 m. balandžio 18 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2013 m. balandžio 18 dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai. Akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" bendras akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt, skaičius lygus 469 068 254. Akcijų, suteikiančių balsavimo teisę visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, skaičius yra lygus 469 068 254. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, papildomai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Bendrovės valdyba 2013 m. kovo 26 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei sprendimų projektams. Darbotvarkė: 1) Auditoriaus išvada apie AB "Lietuvos dujos" 2012 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas ir AB "Lietuvos dujos" 2012 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą. 2) Audito komiteto informacija. 3) AB "Lietuvos dujos" 2012 m. konsoliduotasis metinis pranešimas. 4) AB "Lietuvos dujos" 2012 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas. 5) AB "Lietuvos dujos" 2012 m. pelno paskirstymo tvirtinimas. 6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 7) Valdybos rinkimas. 8) Audito komiteto rinkimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai: 1) Auditoriaus išvada apie AB "Lietuvos dujos" 2012 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas ir AB "Lietuvos dujos" 2012 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą. Sprendimo projektas: Dalyvaujantis atskyrime
2013-03-15 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dalyvaujantis atskyrime
2012-11-27 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2012-11-26 Pakeisti duomenys: filialo (atstovybės). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-11-23 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2012-11-22 Pakeisti duomenys: filialo (atstovybės). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-11-22 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeitimų įregistravimo data: 2012-11-21 Pakeisti duomenys: filialo (atstovybės). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-08-07 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeisti duomenys: valdybos pirmininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos pirmininko duomenų įregistravimo (2012-07-24); Valdybos posėdžio protokolo išrašas / Dėl valdybos pirminiko išrinkimo (2012-07-24); Užsienio asmens pasas (2012-07-24). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-07-27 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeisti duomenys: filialo (atstovybės). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-07-21 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeisti duomenys: valdybos; valdybos pirmininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos nario duomenų įregistravimo (2012-07-05); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl valdybos nario išrinkimo (2012-07-05); Įgaliojimas (2012-07-05); Užsienio asmens pasas (2012-07-05). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-06-01 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Dėl AB "Lietuvos dujos" pasirinktų veiklų ir kontrolės atskyrimo būdų aprašymo pateikimo Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai 2012 m. gegužės 31 d. AB "Lietuvos dujos", vykdydama Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, pateikė Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai pasirinktų gamtinių dujų perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo būdo ir skirstymo veiklos atskyrimo būdo aprašymą su veiksmų planais, kuriuose numatyta iki 2013 m. liepos 31 d. teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskirti Bendrovės gamtinių dujų perdavimo veiklą ir iki 2014 m. spalio 31 d. įvykdyti perdavimo veiklos kontrolės atskyrimą bei teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskirti Bendrovės gamtinių dujų skirstymo veiklą. AB "Lietuvos dujos" visuotinis akcininkų susirinkimas perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimui pasirinko reorganizavimo procedūrą, numatytą Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1239 patvirtinto "Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių gamtinių dujų įmonių veiklų ir kontrolės atskyrimo vykdymo plano" (pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. 257) 8 punkte, o skirstymo veiklos atskyrimui - veiklos perdavimą naujai įsteigtai dukterinei bendrovei. Generalinis direktorius Viktoras Valentukevičius. **********
2012-05-29 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 2012 m. gegužės 28 d. Dėl AB "Lietuvos dujos" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų. AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2012 m. gegužės 28 d., buvo svarstomi keturi klausimai: **********
2012-05-29 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 2012 m. gegužės 28 d. Dėl AB "Lietuvos dujos" Valdybos priimtų sprendimų 2012 m. gegužės 28 d. AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė) valdyba protokolu Nr. 5 patvirtino Bendrovės dujų perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo bei skirstymo veiklos atskyrimo būdų aprašymą su atskyrimo veiksmų planais (toliau - Aprašymas). Aprašyme numatyta iki 2013 m. liepos 31 d. teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskirti Bendrovės gamtinių dujų perdavimo veiklą įkuriant naują perdavimo sistemos operatoriaus bendrovę ir iki 2014 m. spalio **********
2012-05-22 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 Atskirosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 Konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2012-05-21); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2011 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2012-05-21). **********
2012-05-15 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 2012 m. gegužės 14 d. Dėl AB "Lietuvos dujos" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo papildytos darbotvarkės bei susirinkimo sprendimų projektų. 2012 m. gegužės 4 d. akcinė bendrovė "Lietuvos dujos" (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė) viešai išplatino Bendrovės valdybos 2012 m. gegužės 4 d. patvirtintą visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau - Susirinkimo) darbotvarkę bei Susirinkimo sprendimų projektus. 2012 m. gegužės 10 d. buvo gautas akcininko E.ON Ruhrgas International GmbH pasiūlymas papildyti darbotvarkę bei siūlomas sprendimo projektas. Bendrovė papildė Susirinkimo darbotvarkę akcininko siūlomu klausimu, sprendimo projektu ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui: Susirinkimo darbotvarkė: **********
2012-05-08 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 2012 m. gegužės 4 d. Dėl AB "Lietuvos dujos" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2012 m. gegužės 28 d. (pirmadienį) 10.00 val. AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė) būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: **********
2012-04-24 Kiti pranešimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24 2012 m. balandžio 23 d. Dėl AB "Lietuvos dujos" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų. **********