Istorija LIETUVOS SOMELJĖ ASOCIACIJA

Vartotojų įvertinimas:
4 iš 5; vertino: 1
2018-07-26 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Lietuvos someljė asociacija
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. P. Lukšio g. 19 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2018-07-26); Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2018-07-26). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-05-17 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Lietuvos someljė asociacija
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. P. Lukšio g. 19 Teisinis statusas neįregistruotas
2016-01-28 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Lietuvos someljė asociacija
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. P. Lukšio g. 19 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-01-27 Pakeisti duomenys: vadovo; valdybos; valdybos pirmininko; kolegialaus valdymo organo narių skaičiaus; valdybos narių skaičiaus; kontaktiniai; keitėsi vadovas. Dokumentai: Valdybos posėdžio protokolas / Dėl vadovo išrinkimo (2016-01-27); Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl vadovo, valdybos pirmininko ir narių duomenų įregistravimo (2016-01-21); Visuotinio narių susirinkimo protokolas / Dėl valdybos narių išrinkimo (2016-01-21); Įgaliojimas (2016-01-21). Teisinis statusas neįregistruotas