Istorija Monilaite-thomeko, UAB

Vartotojų įvertinimas:
2.5 iš 5; vertino: 2
2015-07-04 Išregistruoti juridiniai asmenys Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Monilaite-Thomeko"
Kauno m. sav. Kauno m. Seinų g. 6-23 Išregistruotas
2015-06-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Monilaite-Thomeko"
Kauno m. sav. Kauno m. Seinų g. 6-23 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-06-29 Pakeisti duomenys: reorganizavimo sąlygų patvirtinimas. Dokumentai: Akcininkų sprendimas / Dėl reorganizavimo sąlygų tvirtinimo (2015-06-18). Reorganizuojamas
2015-03-26 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Monilaite-Thomeko"
Kauno m. sav. Kauno m. Seinų g. 6-23 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-03-25 Pakeisti duomenys: teisinio statuso; valdybos; reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens; valdybos pirmininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos narių ir valdybos pirmininko pakeitimo įregistravimo (2015-02-20); Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl reorganizuojamo juridinio asmens teisinio statuso įregistravimo (2015-02-20); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl valdybos narių rinkimo (2015-02-20); Valdybos posėdžio protokolo išrašas / Dėl valdybos pirmininko rinkimo (2015-02-20); Valdybos sprendimas / Dėl įgaliojimo suteikimo (2015-02-20); Reorganizavimo sąlygos (2015-02-20); Įgaliojimas (2015-02-20); Užsienio asmens pasas (2015-02-20); Užsienio asmens pasas (2015-02-20). Reorganizuojamas
2014-08-22 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Monilaite-Thomeko"
Kauno m. sav. Kauno m. Seinų g. 6-23 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-08-21 Pakeisti duomenys: akcijos vertės; akcijų skaičiaus; įstatinio kapitalo. Dokumentai: Įstatų pakeitimai. Teisinis statusas neįregistruotas
2014-05-24 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Monilaite-Thomeko"
Kauno m. sav. Kauno m. Seinų g. 6-23 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-05-23 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2014-05-23). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-05-09 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Monilaite-Thomeko"
Kauno m. sav. Kauno m. Seinų g. 6-23 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-05-08 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2013-05-08). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-08-02 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Monilaite-Thomeko"
Kauno m. sav. Kauno m. Seinų g. 6-23 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2012-07-12); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2012-07-12); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2012-07-12). Teisinis statusas neįregistruotas