Istorija Ratautas, UAB

Vartotojų įvertinimas:
4 iš 5; vertino: 1
2019-05-21 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "Ratautas"
Alytaus r. sav. Punios k. Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Teisinis statusas neįregistruotas
2018-05-14 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "Ratautas"
Alytaus r. sav. Punios k. Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2018-05-14). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-12-08 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "Ratautas"
Alytaus r. sav. Punios k. Pakeisti duomenys: veiklos tikslų; akcijos vertės; įstatinio kapitalo; įstatinio kapitalo dydžio. Teisinis statusas neįregistruotas
2016-12-06 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "Ratautas"
Alytaus r. sav. Punios k. Pakeisti duomenys: vienasmenio atstovavimo; kontaktiniai. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre (2016-12-02); Įgaliojimas (2016-12-02). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-05-26 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "Ratautas"
Alytaus r. sav. Punios k. Pakeitimų įregistravimo data: 2016-05-25 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita nesudaroma); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2016-05-25). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-05-26 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "Ratautas"
Alytaus r. sav. Punios k. Teisinis statusas neįregistruotas
2014-04-29 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "Ratautas"
Alytaus r. sav. Punios k. Pakeitimų įregistravimo data: 2014-04-28 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita nesudaroma); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2014-04-28). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-05-23 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "Ratautas"
Alytaus r. sav. Punios k. Pakeitimų įregistravimo data: 2013-05-22 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita nesudaroma); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2013-05-22). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-01-08 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "Ratautas"
Alytaus r. sav. Punios k. Teisinis statusas neįregistruotas
2012-12-08 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "Ratautas"
Alytaus r. sav. Punios k. Pakeitimų įregistravimo data: 2012-12-07 Pakeisti duomenys: buveinės adreso; visuotinio akcininkų susirinkimo; vadovo; akcijos vertės; akcijų skaičiaus; įstatinio kapitalo; finansinių metų. Dokumentai: Prašymas išduoti naują registravimo pažymėjimą (2004-11-24); Registravimo pažymėjimo originalas (2004-11-24); Prašymas; Steigimo sutartis; Įstatai. Teisinis statusas neįregistruotas
2012-05-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "Ratautas"
Alytaus r. sav. Punios k. **********