Istorija VILNIAUS REGIONO KELIAI, VĮ Šalčininkų kelių tarnyba

Vartotojų įvertinimas:
4 iš 5; vertino: 1
2017-12-26 Išregistruoti juridiniai asmenys Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Išregistravimo data: 2017-12-22. Išregistravimo priežastis: Juridiniam asmeniui pasibaigus po reorganizavimo. Išregistruotas
2017-12-21 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Reorganizuojamas
2017-12-08 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeisti duomenys: valdybos; valdybos pirmininko. Dokumentai: Prašymas / Dėl valdybos narių duomenų išregistravimo (2017-12-05); Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl valdybos narių atšaukimo (2017-12-05); Įgaliojimas (2017-12-05). Reorganizuojamas
2017-10-26 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeisti duomenys: reorganizavimo sąlygų patvirtinimas; kontaktiniai. Dokumentai: Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl reorganizavimo sąlygų patvirtinimo (2017-10-23). Reorganizuojamas
2017-09-18 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos nario duomenų įregistravimo (2017-09-14); Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl valdybos nario paskyrimo (2017-09-14); Reorganizuojamas
2017-09-06 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą / 2017-08-24 panaikintas galiojimas licencijos, išduotos 2002-09-05 (2017-08-29); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2017-08-29). Reorganizuojamas
2017-08-31 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeisti duomenys: teisinio statuso; reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens; kontaktiniai. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl teisinio statuso "reorganizuojamas" įregistravimo (2017-08-28); Reorganizavimo sąlygos (2017-08-28); Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas / Dėl sutikimo reorganizuoti (2017-08-28). Reorganizuojamas
2017-08-31 straipsnio 3 dalį ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 61 straipsnio 1 dalį jungimo būdu, prijungiant Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą valstybės įmonių reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą. Reorganizavimas bus vykdomas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 18 straipsnio 1 dalį prijungimo būdu. Prie valstybės įmonės "Kauno regiono keliai" bus prijungiamos valstybės įmonė "Alytaus regiono keliai", valstybės įmonė "Klaipėdos regiono keliai", valstybės įmonė "Marijampolės regiono keliai", valstybės įmonė "Panevėžio regiono keliai", valstybės įmonė "Šiaulių regiono keliai", valstybės įmonė "Tauragės regiono keliai", valstybės įmonė "Telšių regiono keliai", valstybės įmonė "Utenos regiono keliai", valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai" ir valstybės įmonė "Automagistralė", kurios baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, o valstybės įmonė "Kauno regiono keliai" po reorganizavimo tęs savo veiklą, perimdama visas reorganizuojamų valstybės įmonių teises ir pareigas. Reorganizavimo metu valstybės įmonė "Kauno regiono keliai" pakeis savo pavadinimą ir vadinsis VĮ "Kelių priežiūra". Reorganizuojamos valstybės įmonės (toliau visos kartu vadinamos Reorganizuojamomis įmonėmis): Teisinis statusas neįregistruotas
2017-06-08 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas / Dėl valdybos nario duomenų išregistravimo (2017-06-06); Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl valdybos nario atšaukimo (2017-06-06). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-06-06 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas / Dėl valdybos nario duomenų išregistravimo (2017-06-05); Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl valdybos nario atšaukimo (2017-06-05). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-05-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Valstybės ir savivaldybės įmonių finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2017-05-30). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-02-08 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeisti duomenys: veiklos tikslų; veiklos rūšys. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl įstatų įregistravimo (2017-01-30); Įstatai (2017-01-30); Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl įstatų patvirtinimo (2017-01-30). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-06-02 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Teisinis statusas neįregistruotas
2016-03-19 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-03-18 Pakeisti duomenys: valdybos pirmininko. Dokumentai: Valdybos posėdžio protokolas / Dėl valdybos pirmininko išrinkimo (2016-03-18); Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos pirmininko duomenų įregistravimo (2016-03-14). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-03-04 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-03-03 Pakeisti duomenys: valdybos; valdybos pirmininko; kontaktiniai. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos narių duomenų įregistravimo (2016-02-29); Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl valdybos narių išrinkimo (2016-02-29); Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl valdybos narių atšaukimo (2016-02-29). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-12-09 Valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės pranešimas apie valdybos nario atranką Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 PRANEŠIMAS APIE VALSTYBĖS ĮMONĖS "VILNIAUS REGIONO KELIAI" VALDYBOS NARIŲ ATRANKĄ Teisinis statusas neįregistruotas
2015-11-17 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-11-16 Pakeisti duomenys: juridinio asmens pavadinimo(buv. Valstybės įmonė "VILNIAUS REGIONO KELIAI"); veiklos rūšys. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl įstatų įregistravimo (2015-11-12); Įstatai (2015-11-12); Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl įstatų patvirtinimo (2015-11-12); Įgaliojimas (2015-11-12). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-10-20 Valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės pranešimas apie valdybos nario atranką Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "VILNIAUS REGIONO KELIAI"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 PRANEŠIMAS APIE VALSTYBĖS ĮMONĖS ,,VILNIAUS REGIONO KELIAI" VALDYBOS NARIŲ ATRANKĄ Teisinis statusas neįregistruotas
2015-08-07 Valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės pranešimas apie valdybos nario atranką Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "VILNIAUS REGIONO KELIAI"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 PRANEŠIMAS APIE VALSTYBĖS ĮMONĖS "VILNIAUS REGIONO KELIAI" VALDYBOS NARIŲ ATRANKĄ Teisinis statusas neįregistruotas
2015-05-08 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "VILNIAUS REGIONO KELIAI"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-05-07 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 Valstybės ir savivaldybės įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2015-05-07). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-04-29 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "VILNIAUS REGIONO KELIAI"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Teisinis statusas neįregistruotas
2014-02-21 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "VILNIAUS REGIONO KELIAI"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-02-20 Pakeisti duomenys: valdybos pirmininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos pirmininko duomenų įregistravimo (2014-02-18); Valdybos posėdžio protokolas / Dėl valdybos pirmininko išrinkimo (2014-02-18). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-01-31 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "VILNIAUS REGIONO KELIAI"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-01-30 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos nario duomenų įregistravimo (2014-01-28); Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl valdybos nario išrinkimo (2014-01-28); Įgaliojimas (2014-01-28). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-05-10 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "VILNIAUS REGIONO KELIAI"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-05-09 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 Valstybės ir savivaldybės įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2013-05-09). --- Teisinis statusas neįregistruotas
2013-03-21 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "VILNIAUS REGIONO KELIAI"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-03-20 Pakeisti duomenys: valdybos; valdybos pirmininko; kontaktiniai. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos narių ir valdybos pirmininko duomenų įregistravimo (2013-03-12); Valdybos posėdžio protokolas / Dėl valdybos pirmininko išrinkimo (2013-03-12); Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl valdybos narių išrinkimo (2013-03-12). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-03-01 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "VILNIAUS REGIONO KELIAI"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-02-28 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2013-02-19 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "VILNIAUS REGIONO KELIAI"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Teisinis statusas neįregistruotas
2012-11-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "VILNIAUS REGIONO KELIAI"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeitimų įregistravimo data: 2012-11-29 Pakeisti duomenys: veiklos tikslų. Teisinis statusas neįregistruotas
2012-08-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "VILNIAUS REGIONO KELIAI"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos nario duomenų įregistravimo (2012-08-28); Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl valdybos nario išrinkimo (2012-08-28). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-05-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "VILNIAUS REGIONO KELIAI"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 Valstybės ir savivaldybės įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2012-05-29). **********
2012-05-10 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Valstybės įmonė
Valstybės įmonė "VILNIAUS REGIONO KELIAI"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 81 Pakeisti duomenys: veiklos tikslų; veiklos rūšys. **********