Istorija Žalgirio loto, UAB

Vartotojų įvertinimas:
4 iš 5; vertino: 1
2020-06-30 straipsnio pakeitimo įstatymas. Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilnius, Švitrigailos g. 11F Pakeisti duomenys: buveinės adreso; filialo (atstovybės); licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.79 straipsnio pakeitimo įstatymas. Teisinis statusas neįregistruotas
2020-05-15 Kiti pranešimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilnius, Švitrigailos g. 11F Teisinis statusas neįregistruotas
2019-09-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11F Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada (2019-09-30). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-04-29 Kiti pranešimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11F Teisinis statusas neįregistruotas
2018-06-06 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11F Teisinis statusas neįregistruotas
2018-04-28 Kiti pranešimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11F Teisinis statusas neįregistruotas
2017-04-30 Kiti pranešimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11F UAB "ŽALGIRIO LOTO", įmonės kodas 121744779 Buveinė (adresas) Švitrigailos g. 11F, Vilnius Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre 2017 04 27 (Tvirtinimo žyma) 2016 m.gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 2017 m. balandžio mėn. 27 d (ataskaitos sudarymo data) 2016/1/1-2016/12/31 EUR (ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) Eil. N. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Teisinis statusas neįregistruotas
2017-02-24 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11F Pakeisti duomenys: akcininko; akcijos vertės; įstatinio kapitalo; įstatinio kapitalo dydžio. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2017-02-24); Įstatai (2017-02-24); Vienintelio akcininko sprendimas (2017-02-24); Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl akcininko duomenų įregistravimo (2017-02-22). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-09-21 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11F Pakeitimų įregistravimo data: 2016-09-20 Pakeisti duomenys: kontaktiniai. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2016-09-20). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-09-07 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11F Pakeitimų įregistravimo data: 2016-09-06 Pakeisti duomenys: vadovo; keitėsi vadovas. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2016-09-06); Vienintelio akcininko sprendimas / Vienintelio akcininko sprendimas dėl Neriaus Gasparavičiaus atleidimo ir Donato Sigariovo paskyrimas eiti vadovo pareigas. (2016-09-06). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-05-27 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11F Teisinis statusas neįregistruotas
2016-04-29 Kiti pranešimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11F UAB "Žalgirio loto" (įmonės pavadinimas) Įmonės kodas 121744779, adresas Švitrigailos g. 11F, Vilnius (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys) 2016 04 27 (Tvirtinimo žyma) 2015 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 2015 12 31 (finansinės atskaitomybės sudarymo diena) 2015 m. 12 mėn EUR (ataskaitinis laikotarpis) (finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis) Eil. nr. STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai I. PARDAVIMO PAJAMOS 486314 213676 II. PARDAVIMO SAVIKAINA 300197 116899 III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 186117 96777 IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 249935 270803 IV.1 Pardavimo 20575 43485 IV.2 Bendrosios ir administracinės 229360 227318 V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (63818) (174026) VI. KITA VEIKLA 103953 12860 VI.1. Pajamos 105051 12860 VI.2. Sąnaudos 1098 VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA (20404) 13562 VII.1. Pajamos 4 19204 VII.2. Sąnaudos 20408 5642 VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 19731 (147604) IX. PAGAUTĖ X. NETEKIMAI XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 19731 (147604) XII. PELNO MOKESTIS 14737 17056 XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 4994 (130548) Direktorius _______________ Nerius Gasparavičius (įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė _______________ Natalija Verbickaja (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-04-29 Kiti pranešimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11F Teisinis statusas neįregistruotas
2015-05-27 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11F Pakeitimų įregistravimo data: 2015-05-26 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2015-05-26). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-04-30 Kiti pranešimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11F Teisinis statusas neįregistruotas
2014-11-13 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11F Pakeitimų įregistravimo data: 2014-11-12 Pakeisti duomenys: filialo (atstovybės). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-11-05 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11F Pakeitimų įregistravimo data: 2014-11-04 Pakeisti duomenys: filialo (atstovybės). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-11-04 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11F Pakeitimų įregistravimo data: 2014-11-03 Pakeisti duomenys: filialo (atstovybės). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-08-27 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11F Pakeitimų įregistravimo data: 2014-08-26 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos patikslinimą (2014-08-25). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-07-16 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11F Pakeitimų įregistravimo data: 2014-07-15 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada (2014-07-15). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-07-15 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11F Pakeitimų įregistravimo data: 2014-07-14 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Įgaliojimas (2014-07-14). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-07-12 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11F Pakeitimų įregistravimo data: 2014-07-11 Pakeisti duomenys: veiklos tikslų; buveinės adreso; veiklos rūšys; valdybos; valdybos narių skaičiaus. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl pakeisto buveinės adreso įregistravimo (2014-07-07); Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl įstatų įregistravimo (2014-07-07); Įstatai (2014-07-07); Vienintelio akcininko sprendimas / Dėl buveinės adreso pakeitimo (2014-07-07); Vienintelio akcininko sprendimas / Dėl įstatų pakeitimo (2014-07-07); Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei (2014-07-07). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-06-06 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Erfurto g. 30 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-06-05 Pakeisti duomenys: kontaktiniai. Teisinis statusas neįregistruotas
2014-06-04 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Erfurto g. 30 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-06-03 Pakeisti duomenys: vadovo; akcininko; keitėsi vadovas. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl vadovo ir akcininko duomenų įregistravimo (2014-05-30); Valdybos sprendimas / Dėl vadovo išrinkimo (2014-05-30); Akcininkų sąrašas (2014-05-30). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-05-14 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Erfurto g. 30 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-05-13 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Akcininkų sąrašas (2014-05-06). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-06-22 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Erfurto g. 30 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-06-21 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, patvirtintos finansinės ataskaitos (2013-06-21). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-12-21 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALGIRIO LOTO"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Erfurto g. 30 Pakeitimų įregistravimo data: 2012-12-20 Pakeisti duomenys: įstatinio kapitalo didinimas. Dokumentai: Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo (2012-12-17); Pranešimas / Dėl priimto sprendimo padidinti įstatinį kapitalą (2012-12-17). Teisinis statusas neįregistruotas