Istorija 1 Grūšlaukė, sporto klubas

Vartotojų įvertinimas:
4 iš 5; vertino: 1
2023-03-28 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Sporto klubas "1 Grūšlaukė"
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Grūšlaukės k., Jazminų g. 4 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2022 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2023-03-28); Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2021 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2023-03-28); Finansinės atskaitomybės dokumentai / Teisinis statusas neįregistruotas
2023-03-23 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Sporto klubas "1 Grūšlaukė"
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Grūšlaukės k., Jazminų g. 4 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 Pelno nesiekiančių įmonių finansinė atskaitomybė; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2023-03-23); Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2023-03-23). Teisinis statusas neįregistruotas
2023-02-26 Pranešimai apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą Asociacija
Sporto klubas "1 Grūšlaukė"
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Grūšlaukės k., Jazminų g. 4 Teisinis statusas neįregistruotas
2023-02-23 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Sporto klubas "1 Grūšlaukė"
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Grūšlaukės k., Jazminų g. 4 Teisinis statusas neįregistruotas
2022-11-08 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Sporto klubas "1 Grūšlaukė"
Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Grūšlaukės k., Jazminų g. 4 Pakeisti duomenys: buveinės adreso; paramos gavėjo statuso. Dokumentai: Pranešimas (2022-10-20). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-11-15 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Sporto klubas "1 Grūšlaukė"
Kretingos r. sav. Grūšlaukės k. Jazminų g. 4 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2019-11-15). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-04-18 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Sporto klubas "1 Grūšlaukė"
Kretingos r. sav. Grūšlaukės k. Jazminų g. 4 Pakeisti duomenys: buveinės adreso; vadovo; valdybos; paramos gavėjo statuso; vienasmenio atstovavimo; visuotinio narių susirinkimo; kito organo. **********