Istorija 1 Grūšlaukė, sporto klubas

Vartotojų įvertinimas:
4 iš 5; vertino: 1
2019-11-15 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Sporto klubas "1 Grūšlaukė"
Kretingos r. sav. Grūšlaukės k. Jazminų g. 4 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2019-11-15). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-04-18 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Sporto klubas "1 Grūšlaukė"
Kretingos r. sav. Grūšlaukės k. Jazminų g. 4 Pakeisti duomenys: buveinės adreso; vadovo; valdybos; paramos gavėjo statuso; vienasmenio atstovavimo; visuotinio narių susirinkimo; kito organo. **********