Istorija 100 procentų, savaitraštis

Vartotojų įvertinimas:
4 iš 5; vertino: 1
2023-04-28 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolė, V. Kudirkos g. 18 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2022 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2023-04-28). Teisinis statusas neįregistruotas
2021-05-17 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolė, V. Kudirkos g. 18 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2020 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2021-05-17); Įgaliojimas (2020-05-08). Teisinis statusas neįregistruotas
2020-04-28 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolė, V. Kudirkos g. 18 Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2019 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2020-04-28). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-03-27 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolės sav. Marijampolės m. V. Kudirkos g. 18 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2019-03-27). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-05-04 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolės sav. Marijampolės m. V. Kudirkos g. 18 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Įgaliojimas (2018-05-04); Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2018-05-04). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-10-03 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolės sav. Marijampolės m. V. Kudirkos g. 18 Pakeisti duomenys: įstatinio kapitalo didinimas; akcijų skaičiaus; įstatinio kapitalo dydžio. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl pakeistų įstatų ir duomenų registravimo (2017-09-28); Įstatų pakeitimai (2017-09-28); Įstatai (2017-09-28); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl įstatų tvirtinimo (2017-09-28); Sprendimas / Sprendimas įstatinį kapitalą padidinti pasirašytų akcijų nominalių verčių suma (2017-09-28). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-06-15 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolės sav. Marijampolės m. V. Kudirkos g. 18 Pakeisti duomenys: įstatinio kapitalo didinimas. Dokumentai: Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl kapitalo didinimo (2017-06-09). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-04-13 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolės sav. Marijampolės m. V. Kudirkos g. 18 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Teisinis statusas neįregistruotas
2017-01-02 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolės sav. Marijampolės m. V. Kudirkos g. 18 Pakeisti duomenys: veiklos tikslų; akcijos vertės; įstatinio kapitalo; įstatinio kapitalo dydžio. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl pakeistų steigimo dokumento ir duomenų registravimo (2016-12-28); Įstatų pakeitimai (2016-12-28); Įstatai (2016-12-28); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl įstatų tvirtinimo (2016-12-28). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-04-19 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolės sav. Marijampolės m. V. Kudirkos g. 18 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-04-18 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2016-04-18). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-09-23 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolės sav. Marijampolės m. V. Kudirkos g. 18 Teisinis statusas neįregistruotas
2015-09-22 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolės sav. Marijampolės m. V. Kudirkos g. 18 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-09-21 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Teismo sprendimas / Dėl pripažinimo akcininkų sąrašo 2002-11-05 datai tokiu: Kostas Kynas - 8700 PVA (87 proc. įstatinio kapitalo), iš jų 1500 PVA dovanotų; Žilvinas kynas - 1000 PVA (10 proc. įstatinio kapitalo); Gracius Kneizevičius 300 PVA ( 3 proc. įstat. kapitalo) (2015-09-21). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-03-26 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolės sav. Marijampolės m. V. Kudirkos g. 18 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-03-25 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2015-03-25). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-05-17 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolės sav. Marijampolės m. V. Kudirkos g. 18 Teisinis statusas neįregistruotas
2014-05-07 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolės sav. Marijampolės m. V. Kudirkos g. 18 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-05-06 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2014-05-06). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-04-30 str. įmonė pertvarkyta į UAB (2014-04-29); Įstatai (2014-04-29); Savininko sprendimas (2014-04-29); Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolės sav. Marijampolės m. V. Kudirkos g. 18 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-04-29 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Įgaliojimas (2014-04-29). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-04-29 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolės sav. Marijampolės m. V. Kudirkos g. 18 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-04-28 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Teismo nutartis / Dėl UAB "TeleSATpressa" akcijų padalijimo (2014-04-28). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-01-10 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolės sav. Marijampolės m. V. Kudirkos g. 18 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-01-09 Pakeisti duomenys: vadovo; kontaktiniai; finansinių metų; keitėsi vadovas. Dokumentai: Akcininkų sąrašas (2014-01-06); Teismo nutartis / Laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki 2014-04-23 (2014-01-06); Teismo sprendimas / Teismo nutarties dalies dėl balsavimo akcijomis perdavimo įsiteisėjimo data 2013-10-23 (2014-01-06); Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl vadovo keitimo (2013-12-20); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl vadovo keitimo (2013-12-20). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-05-17 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolės sav. Marijampolės m. V. Kudirkos g. 18 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-05-16 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2013-05-16). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-03-05 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolės sav. Marijampolės m. V. Kudirkos g. 18 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-03-04 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2012-06-13 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolės sav. Marijampolės m. V. Kudirkos g. 18 Pakeisti duomenys: kontaktiniai. Dokumentai: Pranešimas / Dėl kontaktinių duomenų keitimo (2012-06-12). **********
2012-05-18 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa"
Marijampolės sav. Marijampolės m. V. Kudirkos g. 18 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2012-05-17). **********