Istorija AIBĖ VYTAUTO 5, parduotuvė, UAB GULBELĖ

Vartotojų įvertinimas:
4 iš 5; vertino: 1
2021-06-23 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakiai, V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: teisinio statuso; atskyrimo sąlygų patvirtinimas; akcijų skaičiaus; įstatinio kapitalo dydžio. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl įstatų įregistravimo (2021-06-22); Įstatai (2021-06-22). Teisinis statusas neįregistruotas
2021-06-18 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakiai, V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: atskyrimo sąlygų patvirtinimas. Dokumentai: Vienintelio akcininko sprendimas / Dėl atskyrimo sąlygų patvirtinimo (2021-06-18). Dalyvaujantis atskyrime
2021-05-27 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakiai, V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2020 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2021-05-27). Dalyvaujantis atskyrime
2021-05-18 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakiai, V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: teisinio statuso. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2021-05-13); Atskyrimo sąlygos (2021-05-13). Dalyvaujantis atskyrime
2021-05-15 Reorganizavimas (jungimas, skaidymas) Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakiai, V. Kudirkos g. 61 "UAB "Gulbelė" pranešimas dėl atskyrimo Akcininko sprendimu pradedamas UAB "Gulbelė", reg. buveinės adresas V. Kudirkos g. 61, Šakiai, juridinio asmens kodas 174278339, teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį: Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras (toliau - Bendrovė), atskyrimas, kai nuo Bendrovės, kuri toliau tęs savo veiklą, bus atskiriama veiklos dalis, susijusi su nekilnojamojo turto nuomos, eksploatavimo, pirkimopardavimo veikla, ir šiai veiklos daliai priskirtų turto, teisių ir pareigų pagrindu bus sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė UAB "Gulbelės valdos". Po atskyrimo pasibaigiančių juridinių asmenų nėra. Atskyrimas vykdomas vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo ir LR Civilinio kodekso nuostatomis. Su atskyrimo sąlygomis ir kitais su atskyrimu susijusiais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsnio 4 dalyje nurodytais dokumentais galite susipažinti nuo 2021 m. gegužės 12 d. darbo dienomis nuo 9 iki 15 val. UAB "Gulbelė" patalpose, adresu V. Kudirkos g. 61, Šakiai. Telefonas pasiteirauti: 8 345 60010.". Teisinis statusas neįregistruotas
2020-07-01 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakiai, V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.79 straipsnio pakeitimo įstatymas. Teisinis statusas neįregistruotas
2020-05-22 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakiai, V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: valdybos; valdybos pirmininko; valdybos narių skaičiaus. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2020-05-21); Įstatai (2020-05-21); Vienintelio akcininko sprendimas (2020-05-21). Teisinis statusas neįregistruotas
2020-05-20 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakiai, V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2019 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2020-05-20); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2019 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis Teisinis statusas neįregistruotas
2020-04-08 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakiai, V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: buveinės adreso; akcininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2020-04-07). Teisinis statusas neįregistruotas
2020-04-02 m. bendrovės pelno (nuostolio ) paskirstymo tvirtinimas . Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakiai, V. Kudirkos g. 61 UAB "Gulbelė" valdybos iniciatyva ir 2020-03-30 sprendimu 2020 m. balandžio 21 d. 15:00 val. adresu V. Kudirkos g. 61, Šakiai (2 a.), šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Apie susirinkimo sušaukimą bendrovės įstatų 14-15 p. nustatyta tvarka paskelbiant VĮ Registrų centro el. leidinyje "Juridinių asmenų vieši pranešimai". Teisinis statusas neįregistruotas
2019-09-08 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Informuojame, kad UAB "Gulbelė" 2019-09-03 valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis UAB "Gulbelė", juridinio asmens kodas 174278339, akcininkų susirinkimas. Susirinkimo data - 2019 m. rugsėjo 27 d. 15 valanda, vieta V.Kudirkos g. 61, Šakiai, posėdžių salė, II aukštas. Akcininkų registracija pradedama 14 valandą. Teisinis statusas neįregistruotas
2019-05-28 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2019-05-28); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2018 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2019-05-28). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-05-09 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos patikslinimą (2019-05-08). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-05-02 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2019-04-30). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-04-29 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2019-04-29); Įgaliojimas (2019-04-29). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-03-24 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Teisinis statusas neįregistruotas
2019-02-19 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2019-02-19); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2019-02-19). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-12-21 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Teisinis statusas neįregistruotas
2018-12-12 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2018-12-12). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-11-15 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 UAB "Gulbelė", kodas 174278339, visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti 2018 m. gruodžio 6 d. 15 val. adresu V. Kudirkos g. 61, Šakiai (2 a.). Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę: 1.Dėl UAB "Gulbelė" atskyrimo ir pavedimo UAB "Gulbelė" valdybai parengti atskyrimo sąlygas. 2.Susipažinimas su UAB "Gulbelė" audito išvada už 2018 metų 9 mėnesius. 3.Dėl dividendų UAB "Gulbelė" akcininkams išmokėjimo. Teisinis statusas neįregistruotas
2018-05-28 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: įstatinio kapitalo didinimas; akcijų skaičiaus; įstatinio kapitalo dydžio. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl pakeistų įstatų ir duomenų registravimo (2018-05-24); Įstatai (2018-05-24); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl kapitalo didinimo ir įstatų tvirtinimo (2018-05-24); Įsakymas / Dėl įstatinio kapitalo dydžio išplatinus ne visą akcijų emisiją (2018-05-24). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-05-22 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2018-05-22); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2017 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2018-05-22). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-04-02 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 UAB "Gulbelė" visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti 2018 m. balandžio 30 d. 15:00 val. adresu V.Kudirkos g. 61, Šakiai (2 a.). Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę: Teisinis statusas neįregistruotas
2018-03-22 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: įstatinio kapitalo didinimas. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2018-03-20); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Susirinkimo dokumentai (2018-03-20); Pranešimas apie pasiūlymą įsigyti akcijas pasinaudojant pirmumo teise / Pranešimas (2018-03-20). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-03-18 Pasiūlymas pirmumo teise įsigyti akcijų, konvertuojamųjų obligacijų Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 2018 m. kovo 9 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas padidinti UAB "Gulbelė", kodas 174278339, įstatinį kapitalą papildomais įnašais. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 49 str. 4 d., teikiame visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą su priedais. Didinant įstatinį kapitalą visiems bendrovės akcininkams sudaryta galimybė įsigyti naujai išleidžiamų akcijų, pasinaudojant pirmumo teise. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 57 str. 2 d., teikiame šį pranešimą apie akcininkams suteiktą pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų akcijų. Pakeisti bendrovės steigimo dokumentai bus pateikti registruoti po akcijų emisijos išplatinimo ir dokumentų notarinio patikrinimo. Teisinis statusas neįregistruotas
2018-02-17 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti 2018 m. kovo 9 d. 15 val. Adresu: V. Kudirkos g. 61, Šakiai, antras aukštas. Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę: Teisinis statusas neįregistruotas
2018-02-15 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti 2018m. kovo 2 d. 13 val. Adresu: V. Kudirkos g. 61, Šakiai. antras aukštas. Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę: Teisinis statusas neįregistruotas
2018-01-09 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2018-01-09); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2018-01-09). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-12-04 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos patikslinimą (2017-12-01). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-11-24 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2017-11-24). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-11-22 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2017-11-22). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-08-08 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Teisinis statusas neįregistruotas
2017-08-04 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Teisinis statusas neįregistruotas
2017-08-02 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos patikslinimą (2017-08-02); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2017-08-02). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-08-01 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2017-07-31); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2017-07-31). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-07-28 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Teisinis statusas neįregistruotas
2017-07-26 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2017-07-26); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2017-07-26); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2017-07-26); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2017-07-26); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2017-07-26); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2017-07-26); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2017-07-26). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-04-03 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti 2017 m. balandžio 24 d. 16:00 val. adresu: V. Kudirkos g. 61, Šakiai (2aukštas). Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę: Teisinis statusas neįregistruotas
2016-12-27 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 UAB "Gulbelė", įmonės kodas 174278339, buveinės adresas Šakiai, V. Kudirkos 61 akcininkams UAB "Gulbelė", įmonės kodas 174278339, buveinės adresas Šakiai, V. Kudirkos 61 praneša, kad 2016.12.15 16:00 val. UAB "Gulbelė" patalpose Šakiai V. Kudirkos 61 (2 aukštas) įvyks eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Registracijos pradžia: 15:30 val. Susirinkimo iniciatorius UAB "Gulbelė" valdyba. Susirinkimo darbotvarkės projektas Teisinis statusas neįregistruotas
2016-07-20 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-07-19 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-07-18); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-07-18); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-07-18); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-07-18). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-05-26 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-05-25 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2016-05-25). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-05-25 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-05-24 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu); Dokumentai: Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2015 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2016-05-24). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-04-27 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-04-26 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-04-26). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-04-16 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-04-15 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-04-15). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-03-31 Dalyvių susirinkimo sušaukimas Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 UAB "Gulbelė" įmonės kodas 174278339, buveinės adresas Šakiai, V. Kudirkos g. 61 akcininkams UAB "Gulbelė" įmonės kodas 174278339, buveinės adresas Šakiai, V. Kudirkos g. 61 praneša, kad 2016.04.21 15:00 val. UAB "Gulbelė" patalpose Šakiai V. Kudirkos g. 61 (2 aukštas) įvyks eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Registracijos pradžia: 14:30 val. Susirinkimo iniciatorius UAB "Gulbelė" valdyba". Susirinkimo darbotvarkės projektas Teisinis statusas neįregistruotas
2016-02-27 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-02-26 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-02-23). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-02-19 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-02-18 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-02-17). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-08-28 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-08-27 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2015-08-27); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2015-08-27). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-05-26 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-05-25 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu); pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2015-05-25); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2014 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2015-05-25). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-05-07 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Teisinis statusas neįregistruotas
2015-04-03 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-04-02 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2015-04-02); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2015-04-02). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-03-20 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-03-19 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2015-03-18); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2015-03-18). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-11-27 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-11-26 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2014-11-26); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2014-11-26). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-05-15 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-05-14 Pakeisti duomenys: vadovo; valdybos; valdybos pirmininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2014-05-14); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Susirinkimo protokolas (2014-05-14); Valdybos posėdžio protokolas / Vald pirmininko rinkimas-5 (2014-05-14); Valdybos posėdžio protokolas / Direktoriaus skyrimas-6 (2014-05-14). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-05-09 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-05-08 Pakeisti duomenys: valdybos; valdybos pirmininko. Teisinis statusas neįregistruotas
2014-05-06 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-05-05 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu); pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2014-05-05); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2013 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2014-05-05). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-04-10 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-04-09 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Akcininkų sąrašas (2014-04-09). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-04-02 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-04-01 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2014-04-01); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2014-04-01). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-03-29 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-03-28 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2014-03-27). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-11-12 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-11-11 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl pakeistų duomenų registravimo (2013-11-08); Akcininkų sąrašas (2013-11-08). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-05-31 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-05-30 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2013-05-30); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2013-05-30). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-05-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-05-29 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu); pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2013-05-29); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2012 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2013-05-29). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-05-08 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-05-07 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Teisinis statusas neįregistruotas
2013-04-10 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-04-09 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2013-04-09); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2013-04-09). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-10-26 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2012-10-25 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2012-10-24). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-10-03 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeitimų įregistravimo data: 2012-10-01 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2012-09-28). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-07-14 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą / 2012-07-09 panaikintas licencijos (leidimo) Nr. 92, išduotos 2003-10-13 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, galiojimas (2012-07-13); Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą / 2012-07-09 panaikintas licencijos (leidimo) Nr. 93, išduotos 2003-12-05 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, galiojimas (2012-07-13); Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą / 2012-07-09 panaikintas licencijos (leidimo) Nr. 93, išduotos 2003-10-13 verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, galiojimas (2012-07-13); Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą / 2012-07-09 panaikintas licencijos (leidimo) Nr. 94, išduotos 2003-12-05 verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, galiojimas (2012-07-13); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2012-07-13); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2012-07-13); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2012-07-13); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2012-07-13). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-06-26 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. **********
2012-06-13 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2012-06-11); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2012-06-11). **********
2012-06-01 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: buveinės adreso. **********
2012-05-11 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu); Dokumentai: Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2011 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2012-05-10). **********
2012-05-10 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2012-05-09). **********
2012-04-18 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Gulbelė"
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 61 Pakeisti duomenys: buveinės adreso; visuotinio akcininkų susirinkimo; vadovo; valdybos; vienasmenio atstovavimo; kito organo; revizoriaus; licencijuojamos veiklos. **********