Istorija AIDA, Kauno šokių klubas

Vartotojų įvertinimas:
4 iš 5; vertino: 1
2021-03-11 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Kauno šokių klubas "Aida", VšĮ
Kaunas, Lazdynėlių g. 20-21 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2020 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2021-03-11). Teisinis statusas neįregistruotas
2020-03-09 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Kauno šokių klubas "Aida", VšĮ
Kaunas, Lazdynėlių g. 20-21 Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2019 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2020-03-09). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-11-15 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Kauno šokių klubas "Aida", VšĮ
Kauno m. sav. Kauno m. Lazdynėlių g. 20-21 Pakeisti duomenys: paramos gavėjo statuso. Dokumentai: Prašymas suteikti ar panaikinti paramos gavėjo statusą JAR-PGS (2019-11-06). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-04-08 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Kauno šokių klubas "Aida", VšĮ
Kauno m. sav. Kauno m. Lazdynėlių g. 20-21 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2019-04-08). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-12-21 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Viešoji įstaiga
Kauno šokių klubas "Aida", VšĮ
Kauno m. sav. Kauno m. Lazdynėlių g. 20-21 Pakeisti duomenys: teisinės formos; juridinio asmens pavadinimo(buv. Kauno šokių klubas "Aida"); veiklos tikslų; buveinės adreso; teisinio statuso; veiklos rūšys; valdybos; visuotinio narių susirinkimo; visuotinio dalininkų susirinkimo; dalyvių skaičiaus sumažėjimas; valdybos narių skaičiaus; kontaktiniai. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl pertvarkytos viešosios įstaigos įregistravimo (2018-12-19); Įstatai (2018-12-19). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-12-05 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Kauno šokių klubas "Aida"
Kauno m. sav. Kauno m. Baltų pr. 51 Pakeisti duomenys: teisinio statuso; dalyvių skaičiaus sumažėjimas. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl pertvarkomo juridinio asmens teisinio statuso įregistravimo (2018-12-03); Visuotinio narių susirinkimo protokolas / Dėl pertvarkymo (2018-12-03); Pranešimas apie juridinio asmens dalyvių skaičiaus sumažėjimą mažiau nei leidžia įstatymų leidžiamas minimumas (2018-12-03); Atstovavimo sutartis (2018-12-03). Pertvarkomas
2018-11-16 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Kauno šokių klubas "Aida"
Kauno m. sav. Kauno m. Baltų pr. 51 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2018-11-16). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-10-10 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Kauno šokių klubas "Aida"
Kauno m. sav. Kauno m. Baltų pr. 51 Pakeisti duomenys: paramos gavėjo statuso. Dokumentai: Pranešimas / Dėl paramos gavėjo statuso. Teisinis statusas neįregistruotas
2017-04-21 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Kauno šokių klubas "Aida"
Kauno m. sav. Kauno m. Baltų pr. 51 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2017-04-21). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-04-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Asociacija
Kauno šokių klubas "Aida"
Kauno m. sav. Kauno m. Baltų pr. 51 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-04-29 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 Pelno nesiekiančių įmonių finansinė atskaitomybė; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2016-04-29). Teisinis statusas neįregistruotas