Istorija Aido Boulingas, UAB

Vartotojų įvertinimas:
4 iš 5; vertino: 1
2017-09-07 Išregistruoti juridiniai asmenys Uždaroji akcinė bendrovė
AIDO BOULINGAS, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 25 Išregistravimo data: 2017-09-04. Išregistravimo priežastis: Juridiniam asmeniui pasibaigus po reorganizavimo. Išregistruotas
2017-08-09 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
AIDO BOULINGAS, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 25 Pakeisti duomenys: reorganizavimo sąlygų patvirtinimas. Dokumentai: Vienintelio akcininko sprendimas / Dėl reorganizavimo sąlygų patvirtinimo (2017-08-08); Pranešimas / Dėl priimto sprendimo patvirtinti reorganizavimo sąlygas (2017-08-08); Įgaliojimas (2017-08-08). Reorganizuojamas
2017-06-23 Reorganizavimas (jungimas, skaidymas) Uždaroji akcinė bendrovė
AIDO BOULINGAS, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 25 "PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS" Informuojame apie numatomą AIDO BOULINGAS, UAB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos uždarosios akcinės bendrovės, kurios buveinė Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 302347159, PVM mokėtojo kodas LT100004746310, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras, ir OZO BOULINGAS,UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, kurios buveinė Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 302347198, PVM mokėtojo kodas LT100004746512, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras, reorganizavimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 str. 3 d. numatytu prijungimo būdu ir apie parengtas minėtų bendrovių reorganizavimo sąlygas. Remiantis minėtomis sąlygomis, po reorganizacijos pasibaigianti (reorganizuojama) bendrovė yra AIDO BOULINGAS, UAB, o po reorganizavimo veiksianti (dalyvaujanti reorganizavime) bendrovė - OZO BOULINGAS, UAB. Atsižvelgiant į tai visos AIDO BOULINGAS, UAB teisės ir pareigos, įskaitant AIDO BOULINGAS, UAB teises ir pareigas pagal sandorius, pabaigus reorganizaciją, pereis OZO BOULINGAS, UAB, sandoriai bus įtraukti į OZO BOULINGAS, UAB buhalterinę apskaitą nuo reorganizavimo sąlygose nurodyto priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento. Su reorganizavimo sąlygomis bei kitais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. išvardintais dokumentais reorganizuojamos bendrovės ir reorganizavime dalyvaujančios bendrovės kreditoriai ir akcininkai gali susipažinti darbo dienomis nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 16 val., atvykę į bendrovių buveines, esančias adresu Ozo g. 25, Vilnius." AIDO BOULINGAS, UAB vardu: ________________________ Direktorius Alvydas Donėla. Teisinis statusas neįregistruotas
2017-06-21 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
AIDO BOULINGAS, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 25 Pakeisti duomenys: teisinio statuso; reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens. Reorganizuojamas
2017-06-20 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
AIDO BOULINGAS, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 25 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, patvirtintos finansinės ataskaitos (2017-06-20). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-01-16 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
AIDO BOULINGAS, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 25 Pakeisti duomenys: veiklos tikslų; akcijos vertės; įstatinio kapitalo; įstatinio kapitalo dydžio. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl įstatų įregistravimo (2016-12-29); Įstatai (2016-12-29); Vienintelio akcininko sprendimas / Dėl įstatų patvirtinimo (2016-12-29). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-12-27 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
AIDO BOULINGAS, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 25 Pakeisti duomenys: akcininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2016-12-23). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-05-31 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
AIDO BOULINGAS, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 25 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-05-30 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2016-05-30). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-06-05 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
AIDO BOULINGAS, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 25 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-06-04 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2015-06-04). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-06-11 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
AIDO BOULINGAS, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 25 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-06-10 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada (2014-06-10). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-05-29 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
AIDO BOULINGAS, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 25 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-05-28 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2013-05-28). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-06-19 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
AIDO BOULINGAS, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 25 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2012-06-18). **********