Istorija Lasegra, UAB

Vartotojų įvertinimas:
4 iš 5; vertino: 1
2021-06-03 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Lasegra"
Šiauliai, Kviečių g. 58-1 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2020 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2021-06-03). Teisinis statusas neįregistruotas
2020-07-02 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Lasegra"
Šiauliai, Kviečių g. 58-1 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.79 straipsnio pakeitimo įstatymas. Teisinis statusas neįregistruotas
2020-06-11 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Lasegra"
Šiauliai, Kviečių g. 58-1 Teisinis statusas neįregistruotas
2019-04-12 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Lasegra"
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Kviečių g. 58-1 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2019-04-12). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-02-26 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Lasegra"
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Kviečių g. 58-1 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2018-06-11 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Lasegra"
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Kviečių g. 58-1 Teisinis statusas neįregistruotas
2017-05-05 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Lasegra"
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Kviečių g. 58-1 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2017-05-05). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-02-01 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Lasegra"
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Kviečių g. 58-1 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Įgaliojimas / Elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti dokumentus Juridinių asmenų registrui ir dalyvių informacinei sistemai (2017-01-27). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-12-06 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Lasegra"
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Kviečių g. 58-1 Pakeisti duomenys: akcijos vertės; įstatinio kapitalo; įstatinio kapitalo dydžio. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E / Dėl įstatų įregistravimo (2016-12-05); Įstatai (2016-12-05); Vienintelio akcininko sprendimas / Dėl įstatų patvirtinimo (2016-12-05). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-04-28 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Lasegra"
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Kviečių g. 58-1 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-04-27 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Teisinis statusas neįregistruotas
2015-04-26 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Lasegra"
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Kviečių g. 58-1 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-04-25 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas (2015-04-25). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-04-22 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Lasegra"
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Kviečių g. 58-1 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-04-21 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Įgaliojimas (2015-04-17). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-01-27 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Lasegra"
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Kviečių g. 58-1 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-01-26 Pakeisti duomenys: veiklos tikslų; buveinės adreso. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl buveinės adreso pakeitimo įregistravimo (2015-01-21); Vienintelio akcininko sprendimas / Dėl buveinės adreso pakeitimo (2015-01-21); Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei (2015-01-21). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-04-05 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Lasegra"
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. K. Korsako g. 7-6 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-04-04 Pakeisti duomenys: teisinio statuso. Teisinis statusas neįregistruotas
2014-04-04 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
UAB "Lasegra"
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. K. Korsako g. 7-6 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-04-03 Pakeisti duomenys: teisinės formos; juridinio asmens pavadinimo(buv. IĮ "Lasegra"); veiklos tikslų; veiklos rūšys; visuotinio akcininkų susirinkimo; vadovo; akcininko; savininko; vienasmenio atstovavimo; akcijos vertės; akcijų skaičiaus; įstatinio kapitalo. Pertvarkomas
2014-03-26 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Individuali įmonė
IĮ "Lasegra"
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. K. Korsako g. 7-6 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-03-25 Pakeisti duomenys: teisinio statuso. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl pertvarkomo juridinio asmens teisinio statuso įregistravimo (2014-03-21); Savininko sprendimas / Dėl įmonės pertvarkymo į UAB "Lasegra", vadovo paskyrimo, įstatų patvirtinimo (2014-03-21). Pertvarkomas
2013-09-26 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Individuali įmonė
IĮ "Lasegra"
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. K. Korsako g. 7-6 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-09-25 Pakeisti duomenys: veiklos tikslų; vadovo. Dokumentai: Prašymas laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrą pavadinimą (2007-08-13). Teisinis statusas neįregistruotas