Istorija PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS, AB butų ūkio 3-oji tarnyba

Vartotojų įvertinimas:
4 iš 5; vertino: 1
2021-05-11 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžys, Beržų g. 48 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2020 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2021-05-11). Teisinis statusas neįregistruotas
2020-12-02 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžys, Beržų g. 48 Pakeisti duomenys: kontaktiniai. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2020-12-02); Įgaliojimas (2020-12-01). Teisinis statusas neįregistruotas
2020-07-04 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžys, Beržų g. 48 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.79 straipsnio pakeitimo įstatymas. Teisinis statusas neįregistruotas
2020-04-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Uždaroji akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Kaunas, Rimšės g. 11-2 Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys; Likviduojamas
2019-06-11 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 48 Pakeisti duomenys: valdybos pirmininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos pirmininko duomenų įregistravimo (2019-06-05); Valdybos posėdžio protokolas / Dėl valdybos pirmininko rinkimų (2019-06-05). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-05-09 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 48 Pakeisti duomenys: veiklos tikslų; valdybos; stebėtojų tarybos; valdybos pirmininko; stebėtojų tarybos pirmininko; stebėtojų tarybos narių skaičiaus; valdybos narių skaičiaus. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl pakeistų įstatų ir duomenų įregistravimo (2019-05-07); Įstatai (2019-05-07); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl naujos įstatų redakcijos patvirtinimo, valdybos narių rinkimų (2019-05-07). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-05-07 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 48 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2019-05-07). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-01-09 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 48 Pakeisti duomenys: vadovo; valdybos; valdybos pirmininko; keitėsi vadovas. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos nario duomenų išregistravimo, vadovo ir valdybos pirmininko duomenų įregistravimo (2019-01-07); Valdybos posėdžio protokolas / Dėl valdybos pirmininko rinkimų (2019-01-07); Stebėtojų tarybos posėdžio protokolas / Dėl valdybos nario atšaukimo iš pareigų (2019-01-07); Valdybos posėdžio protokolas / Dėl vadovo atleidimo iš pareigų ir naujo vadovo paskyrimo (2019-01-07). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-05-14 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 48 Pakeisti duomenys: veiklos tikslų; veiklos rūšys. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl pakeistų įstatų įregistravimo (2018-05-03); Įstatai (2018-05-03); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl įstatų naujos redakcijos patvirtinimo (2018-05-03). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-05-02 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 48 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2018-05-02). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-05-09 įvykgdymą (2017-05-09); Įstatai (2017-05-09); Vienintelio akcininko sprendimas / Sprendimas dėl pavadinimo Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 48 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2017-05-09). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-03-14 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 48 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Teisinis statusas neįregistruotas
2016-05-21 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 48 Teisinis statusas neįregistruotas
2016-05-18 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 48 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-05-17 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Įgaliojimas (2016-05-17). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-05-14 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 48 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-05-13 Pakeisti duomenys: valdybos; valdybos pirmininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos duomenų įregistravimo (2016-05-05); Stebėtojų tarybos posėdžio protokolas / Dėl valdybos rinkimų (2016-05-05); Valdybos posėdžio protokolas / Dėl valdybos pirmininko rinkimų (2016-05-05). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-09-04 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 48 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-09-03 Pakeisti duomenys: valdybos; stebėtojų tarybos; stebėtojų tarybos pirmininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos ir stebėtojų tarybos duomenų įregistravimo (2015-08-31); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl stebėtojų tarybos narių atšaukimo ir naujų stebėtojų tarybos narių rinkimų (2015-08-31); Stebėtojų tarybos posėdžio protokolas / Dėl stebėtojų tarybos pirmininko rinkimų, valdybos nario atšaukimo ir naujo valdybos nario rinkimų (2015-08-31). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-09-03 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 48 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-09-02 Pakeisti duomenys: veiklos tikslų. Teisinis statusas neįregistruotas
2015-04-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 48 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-04-29 Pakeisti duomenys: veiklos tikslų; veiklos rūšys; valdybos; stebėtojų tarybos; akcijos vertės; įstatinio kapitalo; įstatinio kapitalo dydžio. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl pakeistų įstatų ir duomenų įregistravimo (2015-04-24); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl įstatų naujos redakcijos patvirtinimo, nustatant įstatinio kapitalo ir akcijų vertės išreiškimą eurais (2015-04-24); Įstatai (2015-04-24). Teisinis statusas neįregistruotas
2015-04-25 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 48 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-04-24 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2015-04-24). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-05-24 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 48 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-05-23 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2014-05-23). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-12-20 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 48 Teisinis statusas neįregistruotas
2013-05-22 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 48 Teisinis statusas neįregistruotas
2012-12-01 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 48 Pakeitimų įregistravimo data: 2012-11-30 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2012-05-19 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 48 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu); valdybos; stebėtojų tarybos; valdybos pirmininko; stebėtojų tarybos pirmininko. Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2012-05-18); Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl stebėtojų tarybos ir valdybos duomenų įregistravimo (2012-05-16); Stebėtojų tarybos posėdžio protokolas / Dėl stebėtojų tarybos pirmininko ir valdybos narių rinkimų (2012-05-16); Valdybos posėdžio protokolas / Dėl valdybos pirmininko rinkimų (2012-05-16); Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas / Dėl stebėtojų tarybos rinkimų (2012-05-16). **********